Aspiro fortsätter expandera med TIDAL

Aspiro AB meddelar idag att TIDAL – bolagets marknadsledande prenumerationstjänst för streamad musik i HiFi-kvalitet nu finns tillgänglig i totalt 31 länder. Bolaget förbereder också för att lansera tjänsten på ytterligare sex marknader.

Prenumerationstjänsten finns tillgänglig för konsumenter i USA, Kanada, Storbritannien, Irland, Finland, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Italien, Sydafrika, Tjeckien, Slovakien, Singapore, Danmark, Spanien, Portugal, Estland, Lettland, Litauen, Norge, Frankrike, Österrike, Schweiz, Ungern, Tyrkiet, Sverige, Romanien, Slovenien, Grekland, Cypern och Malta.

Tjänsten ska också lanseras i Polen, Australien, Hong Kong, Quatar, Förenta Arabiska Emiraterna och Tyskland innan utgången på andra kvartalet 2015.

”Vi fortsätter göra TIDAL tillgängligt i fler länder där konsumenternas efterfrågan på denna typ av kvalitetsmusiktjänst finns. TIDAL ska vara ett självklart val för musikälskare som tycker kvalitet är viktigt”, säger Aspiros vd Andy Chen.

Informationen är sådan som Aspiro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 25 mars 2015 klockan 08.30.

För frågor, vänligen kontakta: 

Andy Chen, vd, (+47) 948 317 83, andy.chen @ aspiro.com

Om Aspiro

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.

Dokument & länkar