Aspiro utser ny VD

Aspiro utser ny VD Aspiro meddelade idag att Lena Wittbjer ersätter Jörgen Adolfsson som VD för Aspiro AB. Utnämningen har omedelbar verkan. Beslutet baseras på Aspiros dynamiska strategi för internationell tillväxt kombinerad med global fokusering. Den förväntade expansionen av marknaden för mobila tjänster runt om i världen, avtalet med Aspiros första kund utanför Norden, det nyligen tecknade avtalet med telekomjätten Nokia om rätt till försäljning och distribution på världsmarknaden, samt det nya samarbetsavtalet med japanska Cybird, ligger till grund för styrelsens beslut tillsammans med de tre grundarna att utse Lena Wittbjer till VD för Aspiro AB. Därmed blir hon också koncernchef för Aspirogruppen och ersätter grundaren Jörgen Adolfsson, som utnämns till chef för det amerikanska dotterbolaget Aspiro Inc. Lena Wittbjer kom till Aspiro i januari i år och har sedan dess varit VD för Aspiro International S.A. i Luxembourg, företagets centrum för internationell strategi och försäljning. Hon har samtidigt varit försäljningschef inom Aspirogruppen. Bruno Pagliuca från Belgien kommer att ersätta Lena som chef för det multikulturella kontoret i Luxembourg, och även överta uppgiften som internationell försäljningschef. "Lena Wittbjer kommer att se till att vi bevarar internationellt fokus och fortsätter att utveckla Aspiros starka närvaro på den globala arenan", säger Thomas Althén, Aspiros styrelseordförande. "Hon är välkänd i branschen med ett brett nätverk och imponerande resultat bakom sig. Hon har gjort ett gediget arbete med att bygga upp en erfaren multikulturell säljarkår, och har på ett övertygande sätt lyckats förmedla sina globala visioner och sin entusiasm till resten av företaget, till marknaden och till investerarna." "Jag ser detta som en stimulerande utmaning", säger Lena Wittbjer. "Jag kommer att fokusera på tillväxt genom försäljning och kloka partnerskap på de internationella marknader där ett företag i världsklass som Aspiro hör hemma. Vårt färska världsomspännande återförsäljaravtal med Nokia och vårt samarbetsavtal med japanska Cybird är två projekt som jag kommer att ägna särskild uppmärksamhet när vi förstärker vår internationella position. Jag tror mycket på säljsiffror. Ett företag som vill hålla sig friskt måste nå goda försäljningsresultat. Med den expertis vi har på den tekniska sidan och de möjligheter som marknaden erbjuder blir min uppgift att göra oss till förstahandsvalet som internationell leverantör av mobila Internet- tjänster, oavsett om dessa bygger på dagens eller framtidens teknik. Det är slutanvändarens uppträdande och önskemål som är viktiga för oss, och det är den attityden som har skapat den styrka vi har idag. Det är samma inställning som kommer att göra oss ännu starkare." Jörgen Adolfsson, en av företagets grundare, nyutnämnd chef för Aspiro Inc., tillägger: "Det krävs mycket kunnande och erfarenhet för att leda företaget in i och genom den här internationaliseringsfasen. Vi är övertygade om att Lena Wittbjer är rätt person för jobbet." Om sin egen nya befattning säger han: "USA är en mogen Internetmarknad, men en outvecklad marknad när det gäller mobila tjänster. Vårt mål är att koppla samman vår expertis och erfarenheterna från Europa och Japan, med mobiltjänstoperatörer och portaler i Nord- och Sydamerika som vill bygga vidare på de nordiska lösningarna och framgångarna." För närmare upplysningar, kontakta: Tomas Althén, styrelseordförande. Tel: +46 708 15 16 15 Lena Wittbjer, VD. Tel: +352 021 98 98 98 Om Aspiro Aspiro tillhandahåller mobila applikationer och tjänster som möjliggör ett flexibelt och rörligt liv, med hjälp av de mest innovativa teknikerna. Aspiro erbjuder operatörer, innehållsleverantörer och mobila organisationer ett brett utbud av lösningar, allt från färdiga portaltjänster till branschspecifika lösningar. Aspiro startades 1998 och är idag en av de världsledande inom mobilt Internet. Företaget har ca 170 anställda och kontor i Sverige, Norge, Luxemburg och USA. Aspiros affärskoncept, organisation och verksamhet baseras på mångårig erfarenhet av mobil kommunikation och IT-branschen. För mer information, vänligen besök www.aspiro.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/16/20000616BIT00900/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/16/20000616BIT00900/bit0002.pdf

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.

Dokument & länkar