Aspiros företagsrekonstruktion upphör

Report this content

Då Aspiros rekonstruktionsplan framgångsrikt har fullföljts, beslutade Malmö Tingsrätt idag att företagsrekonstruktionen skall upphöra.

Den 19 november beviljades Aspiro AB företagsrekonstruktion av Malmö Tingsrätt. Rekonstruktionen har inriktats på dels koncentration av verksamheten och därigenom minskning av bolagets kostnader, dels uppgörelse med bolagets borgenärer samt dels anskaffande av nytt kapital till bolaget. Aspiro AB har förändrat verksamheten enligt planerna och lyckats minska kostnaderna. Bolaget har vidare genom underhandsackord träffat uppgörelse med samtliga oprioriterade borgenärer i enlighet med vad som angivits i rekonstruktionsplanen. Bolaget har även lyckats genomföra den i rekonstruktionsplanen omnämnda nyemissionen. Emissionen har blivit fulltecknad. Mot bakgrund av ovanstående beslutade Malmö Tingsrätt att företagsrekonstruktionen beträffande Aspiro AB skall upphöra. ”Med rekonstruktionen och emissionen bakom oss, gäller nu fullt fokus på att utveckla Aspiros affär, för att på bästa sätt förvalta det förtroende som ägare, kunder och leverantörer visat oss", säger Håkan Persson, VD på Aspiro. "Nu kan vi ta oss an framtiden utifrån en väsentligt förbättrad plattform och med kraft arbeta för att öka bolagets intäkter.” För mer information: Helena Gynnerstedt, Informationschef, Aspiro AB, tel: 040-630 03 18, e-post: helena.gynnerstedt@aspiro.com Leif Ljungholm, Rekonstruktör för Aspiro, Wistrand Advokatbyrå, tel: 040-24 33 00, e-post leif.ljungholm@wistrand.se