Aspiros rekonstruktionsprocess enligt plan

Report this content

Aspiros rekonstruktionsprocess framskrider enligt plan. Idag har ett borgenärssammanträde hållits vid Malmö tingsrätt. Fram till idag har borgenärer som representerar 77% av fordringarna godkänt ett underhandsackord.

Den 19 november 2002 beslutade Malmö tingsrätt om företagsrekonstruktion avseende Aspiro AB. Rekonstruktionsarbetet har inriktats på koncentration av bolagets verksamhet och därigenom minskning av bolagets kostnader, uppgörelse med bolagets borgenärer samt anskaffande av nytt kapital till bolaget. Idag har ett borgenärssammanträde ägt rum vid Malmö tingsrätt, där Aspiros fordringsägare informerats om rekonstruktionsprocessen. Fordringsägare med fordran över 20 000 SEK har tillställts begäran om underhandsackord på 25% av den del av fordran som överstiger 20 000 SEK. Fram till idag har borgenärer som motsvarar 77% av fordringarnas sammanlagda belopp godkänt underhandsackordet. Arbetet med att få samtliga oprioriterade borgenärer att godkänna underhandsackordet fortsätter. Därmed fortlöper samtliga processer enligt plan. För mer information: Helena Gynnerstedt, Informationschef, Aspiro AB, tel: 040-630 03 18, e-post: helena.gynnerstedt@aspiro.com Leif Ljungholm, Rekonstruktör för Aspiro, Wistrand Advokatbyrå, tel: 040-24 33 00, leif.ljungholm@wistrand.se