Delbetalning av köpeskilling inte erlagd i tid

Den 22 september 2011 tecknade Aspiro AB avtal om försäljning av affärsområdet Mobile Solutions till LINK Mobility Group AS (dåvarande LINK Mobility AS). Transaktionen slutfördes den14 oktober 2011. Enligt avtalet skulle köpeskillingen betalas med 7,5 MNOK vid affärens slutförande, 7,5 MNOK per den 14 juli 2012 och resterande 5 MNOK skulle avbetalas kvartalsvis som en andel av köparens löpande resultat.
 
Den andra delbetalningen på 7,5 MNOK, samt ett tillägg till köpeskillingen på grund av justering av rörelsekapital, förföll till betalning den 14 juli 2012. LINK Mobility Group AS har inte betalat och har meddelat Aspiro att man anser att garantierna i köpeavtalet har brutits och att det finns en oenighet i tolkningen av den i avtalet reglerade justeringen av köpeskillingen hänförligt till balansposter.

Enligt Aspiro AB:s bedömning har det inte framkommit några betingelser som kan ge LINK Mobility AS rätt till avdrag på köpeskillingen eller rätt till att kräva förändringar i den avtalade justeringen av köpeskillingen.

Informationen är sådan som Aspiro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 16 juli 2012 klockan 08.00.

För frågor, vänligen kontakta: Gunnar Sellæg, VD, Tel: +47 901 81 528, e-post: gunnar.selleg@aspiro.com 

Om Aspiro
Aspiro är ett ledande streamingbolag med huvudfokus på musiktjänsten WiMP och videotjänster som levereras till partners. WiMP levereras direkt till konsument samt genom partners som operatörer och tv-distributörer. Med WiMP tänker Aspiro globalt, men jobbar lokalt, med en redaktion och egna team som anpassar tjänsten till varje land. Aspiro har fjorton års erfarenhet inom digitala tjänster och är ett tillväxtbolag med höga ambitioner. Aspiro är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. Läs mer på www.aspiro.com

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.

Dokument & länkar