Stadigt ökande användning av Aspiro-tjänster

Report this content

Användningen av Aspiros mobila Internet tjänster har under det senaste halvåret ökat med i genomsnitt 20 % per månad. Störst ökning har skett på de franska, amerikanska och tyska marknaderna.

Marknaden för mobila tjänster växer stadigt, men från låga nivåer. Flera faktorer bidrar till den positiva marknadstrenden. Telekomoperatörernas marknadsföring med fokus på slutanvändaren har intensifierats. Bättre tillgång på färgskärmstelefoner samt introduktionen av GPRS har möjliggjort attraktivare tjänster. En allmänt förbättrad infrastruktur har också gett resultat. För Aspiros del, som ofta har en del av intäkterna kopplade till användningen, påverkar detta den rörliga delen av intäkterna positivt. De populäraste tjänsterna för andra halvåret 2002 var - Lifestylers - ett interaktivt rollspel med olika tävlingsmoment. Bl.a. har operatören Orange i Frankrike lanserat denna tjänst med framgång och även co-brandat den med den franska versionen av Big Brother, kallad Loftstory. - Chat - tjänst där användarna "chattar" med varandra via mobiltelefon eller Internet. Tjänsten har haft stor framgång på den tyska marknaden via operatören Vodafone D2. - Dating / Love Game - en interaktiv tjänst där användaren fyller i en profil av sig själv och vilken typ av person som man vill träffa. Profilen matchas sedan med andra användares profiler och man kan gå på virtuella träffar och skicka anonyma meddelanden till dem man träffar. Denna tjänst genererar i USA ett mycket stort antal PI* hos mobiloperatörerna T-mobile USA och AT&T. Gemensamt för dessa tre tjänster är att de bygger på interaktivitet och kommunikation mellan flera användare. Ju fler användare av tjänsten, desto attraktivare blir den. Aspiro upplever att dessa tjänster nu nått en kritisk massa, vilket innebär goda möjligheter till en accelererande användarfrekvens bland de ca 200 miljoner slutanvändare som nås av Aspiros operatörskunder i Europa och USA. Aspiro ser en stadigt ökande trend vad gäller användningen av mobila tjänster hos kunderna. För de applikationer där användandet mäts i antal minuter, har användandet ökat med i genomsnitt 20% per månad under de senaste sex månaderna. I december 2002 uppgick antalet minuter till mer än det dubbla jämfört med juli 2002. Aspiros tjänster genererade runt 15 miljoner PI i december 2002. *PI (Page Impressions) - antal sidor som dyker upp i telefonens skärm när man använder en mobil WAP tjänst För mer information: Helena Gynnerstedt, Informationschef, Aspiro AB, tel: 040-630 03 18, e-post: helena.gynnerstedt@aspiro.com