ASSA ABLOY förvärvar FocusCura i Nederländerna

ASSA ABLOY har tecknat avtal om förvärv av FocusCura, en ledande leverantör av tekniska lösningar för äldreomsorgen på den nederländska marknaden. FocusCura har utvecklat en mjukvaruplattform, som i kombination med andra produkter och tjänster, möjliggör för vårdgivarna att fokusera på vård och omsorg.

”Det är med glädje jag välkomnar FocusCura och dess medarbetare till ASSA ABLOY. FocusCura är ett strategiskt teknologiskt tillskott till ASSA ABLOY. Förvärvet kommer att stärka vårt erbjudande inom marknaden för vård och omsorg och erbjuda kompletterande tillväxtmöjligheter”, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY.

"FocusCura är en sann innovatör inom digitala lösningar för äldreomsorg. FocusCuras erbjudande kompletterar våra lösningar inom Phoniro och tillsammans kan vi fortsätta att möjliggöra för människor att vara självständiga längre upp i åldrarna”, säger Christophe Sut, Executive Vice President samt chef för Global Technologies affärsenhet Global Solutions. 

FocusCura grundades 2003. Huvudkontoret ligger i Driebergen-Rijsenburg, Nederländerna.

Försäljningen 2019 uppgick till cirka 130 MSEK (EUR 13 M). Förvärvet ger initialt en utspädning av vinst per aktie.

Förvärvet förväntas slutföras under tredje kvartalet 2020.

 

Mer information
Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82
Erik Pieder, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 070-275 67 68


Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar. Koncernen har verksamhet över hela världen med 49 000 medarbetare och en omsättning på 94 miljarder SEK. Koncernen är ledande inom områden som effektiva dörrlösningar, säkra identiteter och entréautomatik. ASSA ABLOYs innovationer möjliggör trygg, säker och bekväm access till fysiska och digitala platser. Vi hjälper dagligen miljarder människor att känna sig trygga, säkra och uppleva en öppnare värld. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar