ASSA ABLOY förvärvar LUX-IDent i Tjeckien

Report this content

ASSA ABLOY har tecknat avtal om förvärv av LUX-IDent, en ledande tjeckisk leverantör av RFID-komponenter (Radio Frequency Identification).

”LUX-IDent är ett strategiskt teknologiskt tillskott till ASSA ABLOY. Förvärvet stärker vårt nuvarande erbjudande inom RFID-komponenter. Förvärvet av LUX-IDent kommer att avsevärt stärka koncernens position inom smarta komponenter och erbjuda kompletterande tillväxtmöjligheter,” säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY.

"HIDs ledarskap inom RFID-teknologi positionerar oss som en ledande leverantör av komponenter för en rad olika tillämpningar inom RFID och IoT. Förvärvet av LUX-IDent optimerar ytterligare vår produktportfölj med fler möjligheter att erbjuda kundanpassningar i såväl stora som mindre projekt,” säger Stefan Widing, Chef för affärsenheten HID Global och Executive Vice President ASSA ABLOY. ”Genom att utöka vår närvaro i Central och Östeuropa med LUX-IDent stärker vi möjligheterna att tjäna våra kunder lokalt samtidigt som vi kan erbjuda vår RFID-teknologi på tillväxtmarknader.”

LUX-IDent grundades 2002 och har cirka 145 anställda. Huvudkontoret ligger i Lanškroun, Tjeckien.

Försäljningen 2019 förväntas uppgå till 180 MSEK (440 MCZK) och förvärvet är neutralt för vinsten per aktie från start.

Förvärvet kräver uppfyllande av sedvanliga villkor och förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2019.

Mer information
Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82

Erik Pieder, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 070-275 67 68

Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar. Koncernen har verksamhet över hela världen med 48 500 medarbetare och en omsättning på 84 miljarder SEK. Koncernen är ledande inom områden som effektiva dörrlösningar, säkra identiteter och entréautomatik. ASSA ABLOYs innovationer möjliggör trygg, säker och bekväm access till fysiska och digitala platser. Vi hjälper dagligen miljarder människor att känna sig trygga, säkra och uppleva en öppnare värld.  

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar