ASSA ABLOY tecknar en syndikerad kreditfacilitet om 900 MEUR

ASSA ABLOY har tillsammans med 14 banker tecknat en syndikerad kreditfacilitet om sammanlagt 900 MEUR. Faciliteten har en löptid på minst fem år och är huvudsakligen en refinansiering av en befintlig kreditfacilitet om 1 100 MEUR som förfaller 2014.

Krediten är i första hand en strategisk lånereserv och kan utnyttjas i ett flertal valutor: Euro, GBP, SEK och USD.

Den nya faciliteten är för närvarande helt outnyttjad.

Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

Prenumerera

Dokument & länkar