ASSA ABLOY tecknar en syndikerad kreditfacilitet om 900 MEUR

ASSA ABLOY har tillsammans med 14 banker tecknat en syndikerad kreditfacilitet om sammanlagt 900 MEUR. Faciliteten har en löptid på minst fem år och är huvudsakligen en refinansiering av en befintlig kreditfacilitet om 1 100 MEUR som förfaller 2014.

Krediten är i första hand en strategisk lånereserv och kan utnyttjas i ett flertal valutor: Euro, GBP, SEK och USD.

Den nya faciliteten är för närvarande helt outnyttjad.

Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar