ASSA ABLOYs årsredovisning publicerad på webbsidan

Report this content

Från och med i dag finns ASSA ABLOYs årsredovisning för 2012 tillgänglig på bolagets hemsida, www.assaabloy.com.

Den tryckta versionen kommer att vara tillgänglig inom kort och kan beställas från ASSA ABLOYs hemsida under Investor Relations/Prenumeration/Beställ material eller per telefon 08-506 485 00.

Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42       
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72  

Prenumerera

Dokument & länkar