Entrance Systems tar nästa steg

Report this content

Sedan etableringen av division Entrance Systems under 2006 har divisionens årliga intäkter vuxit från 3 miljarder SEK till drygt 25 miljarder SEK. För att möjliggöra fortsatt och accelererad tillväxt av divisionen i ASSA ABLOY-koncernen kommer en ny divisionsstruktur utformas kring fyra affärssegment: Dörrautomatik, Industriportar, Garageportar och Industriella högsäkerhetsstängsel. Säkerhetsstängsel är för närvarande en del av division Opening Solutions Americas och kommer att flyttas till Entrance Systems för att skapa nya tillväxtmöjligheter och eventuellt driva en global expansion.

Affärssegmenten kommer att bli de högst operationellt ansvariga enheterna som rapporterar till divisionen. Detta kommer att öka fokus på verksamheten och möjliggöra ytterligare synergier inom respektive affärssegment.

Rekryteringen av en ny chef för Entrance Systems-divisionen har påbörjats och nuvarande chef, Mogens Jensen, kommer att stanna i organisationen som chef för två av affärssegmenten.

Förändringarna planeras att vara genomförda till början av 2020.

For ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann Holmberg, Corporate Communications, tel. no: +46 70 328 16 45
Björn Tibell, Investor Relations, tel. no: +46 70 275 67 68
 

Om ASSA ABLOY

ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar. Koncernen har verksamhet över hela världen med 48 500 medarbetare och en omsättning på 84 miljarder SEK. Koncernen är ledande inom områden som effektiva dörrlösningar, säkra identiteter och entréautomatik. ASSA ABLOYs innovationer möjliggör trygg, säker och bekväm access till fysiska och digitala platser. Vi hjälper dagligen miljarder människor att känna sig trygga, säkra och uppleva en öppnare värld.  

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar