Nico Delvaux tillträder som VD och koncernchef i ASSA ABLOY den 15 mars 2018

Styrelsen i ASSA ABLOY AB har, som meddelats tidigare, utsett Nico Delvaux till ny VD och koncernchef i ASSA ABLOY AB. Han kommer att tillträda som VD och koncernchef den 15 mars 2018 och då efterträda Johan Molin, som lämnar sin position efter tolv framgångsrika år som VD och koncernchef i ASSA ABLOY.

Nico Delvaux börjar sin anställning hos ASSA ABLOY AB den 3 februari 2018.

För mer information:

Carolina Dybeck Happe, ekonomi- och finansdirektör, telefon: 08 506 485 72
Ann Holmberg, informationschef, telefon:08 506 485 54
 

Om ASSA ABLOY

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 000 medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på 71 miljarder SEK. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entré­automatik och hotellsäkerhet.

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar