Valberedning utsedd inför ASSA ABLOY årsstämma 2020

Report this content

Följande representanter för ASSA ABLOY AB:s aktieägare kommer vara ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2020:

- Carl Douglas, Investment AB Latour, ordförande i valberedningen

- Mikael Ekdahl, Melker Schörling AB

- Shireesh Vasupalli, GIC Pte Ltd

- Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder

- Liselott Ledin, Alecta

Bolagets styrelseordförande, Lars Renström, ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och även adjungeras till valberedningen.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2020 avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, vice styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden, vice ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 29 april 2020 kl. 15.30 på Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@assaabloy.com.
  

Mer information
Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82
Erik Pieder,Ekonomi- och finansdirektör, te: 08-506 485 72
Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 070-275 67 68

Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar. Koncernen har verksamhet över hela världen med 48 500 medarbetare och en omsättning på 84 miljarder SEK. Koncernen är ledande inom områden som effektiva dörrlösningar, säkra identiteter och entréautomatik. ASSA ABLOYs innovationer möjliggör trygg, säker och bekväm access till fysiska och digitala platser. Vi hjälper dagligen miljarder människor att känna sig trygga, säkra och uppleva en öppnare värld.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar