Valberedning utsedd inför ASSA ABLOY årsstämma 2022

Report this content

Följande representanter för ASSA ABLOY AB:s aktieägare kommer vara ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2022:

-             Johan Hjertonsson, Investment AB Latour, ordförande i valberedningen

-             Mikael Ekdahl, Melker Schörling AB

-             Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder

-             Liselott Ledin, Alecta

-             Yvonne Sörberg, Handelsbanken Fonder

Bolagets styrelseordförande, Lars Renström, ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och även adjungeras till valberedningen.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2022 avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, vice styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden, vice ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 27 april 2022 i Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@assaabloy.com.

 
Mer information

Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82
Erik Pieder, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 070-275 67 68

 
Om ASSA ABLOY

ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar. Koncernen finns över hela världen med 48 000 medarbetare och en omsättning på 88 miljarder SEK. ASSA ABLOY är ledande inom områden som effektiva dörrlösningar, säkra identiteter och bekväm access till fysiska och digitala platser. Vi hjälper dagligen miljarder människor att känna sig trygga, säkra och uppleva en öppnare värld.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar