• news.cision.com/
  • Assemblin/
  • Assemblin växer inom fastighetsautomation och BMS genom slutförande av förvärvet av Fidelix

Assemblin växer inom fastighetsautomation och BMS genom slutförande av förvärvet av Fidelix

Report this content

Assemblin har slutfört förvärvet av Fidelixkoncernen, en nydanare inom installation och lösningar för klimatsmarta byggnader, efter klartecken från de finska konkurrensmyndigheterna. Förvärvet innebär att Assemblin fortsätter bygga sin ledande position inom fastighetsautomation och Building Management Systems (BMS).

Den 9 december 2020 offentliggjordes att Assemblin förvärvade Fidelix-koncernen, där även varumärkena EcoGuard, Lansen Systems och Larmia ingår. För att godkänna förvärvet krävde finska konkurrensmyndigheterna att en del av Assemblins befintliga automationsverksamhet i Finland avyttrades, för vilket avtal nu har ingåtts. Det innebär att förvärvet av Fidelix har kunnat slutföras, vilket tillför Assemblin över 360 medarbetare och en omsättning på cirka 540 MSEK på årsbasis.

– Jag är otroligt glad över att äntligen kunna välkomna Fidelix-koncernens medarbetare och kunder till Assemblin. Med Fidelix, EcoGuard, Lansen och Larmia breddar och fördjupar vi vårt erbjudande inom fastighetsautomation och stärker vår position inom detta spännande och snabbväxande område. Tillsammans tar vi en ledande position inom fastighetsautomation och BMS med en marknadsandel på 8-10 procent i Finland och Sverige, säger Mats Johansson, vd och koncernchef för Assemblin.

Fidelix-koncernen erbjuder produkter och integrationslösningar för smarta, energieffektiva byggnader, till exempel BMS och system för individuell mätning och debitering (IMD), vilket är två snabbt växande segment. Marknaden för fastighetsautomation förväntas växa med 7 procent per år, främst drivet av nya krav på energieffektivitet och klimatneutrala byggnader som möjliggörs av smarta och effektiva teknologilösningar.

– Intelligenta BMS-system bidrar till ett minskat klimatavtryck för byggnader under driftsfasen, samtidigt som inomhusklimatet för byggnadernas användare förbättras. Assemblin har under flera år byggt upp en kvalificerad automationsverksamhet, som Fidelix nu kommer att bidra till att ytterligare skala upp. Vårt gemensamma mål är glasklart – vi ska vara det ledande installationsbolaget när det gäller nya fastighetstekniska lösningar, säger Tero Kosunen, vd och koncernchef för Fidelix.

För mer information om Fidelix-koncernen, se www.fidelix.com, www.ecoguard.se, www.larmia.se och www.lansensystems.com

Finansiering

Som ett led i att stänga affären har de medel som deponerades i samband med Assemblins emission av 100 miljoner euro av Senior Secured Floating Rate Notes, som förfaller 2025 (de "Tillfälliga Instrumenten"), släppts och de Tillfälliga Instrumenten har bytts ut mot ett motsvarande belopp av Senior Secured Floating Rate Notes som förfaller 2025 under Assemblins nuvarande obligationsavtal daterat 6 december 2019, som ingicks i samband med Assemblins emission om 250 miljoner euro av Senior Secured Floating Rate Notes som förfaller 2025.

För mer information, kontakta:

Mats Johansson, vd och koncernchef Assemblin, mats.e.johansson@assemblin.se, +46 10 475 39 60

Philip Carlsson, CFO Assemblin, philip.carlsson@assemblin.se, +46 10 475 39 50

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 10 475 39 48

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 10 miljarder kronor och cirka 5 900 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Jag är otroligt glad över att äntligen kunna välkomna Fidelix-koncernens medarbetare och kunder till Assemblin. Med Fidelix, EcoGuard, Lansen och Larmia breddar och fördjupar vi vårt erbjudande inom fastighetsautomation och stärker vår position inom detta spännande och snabbväxande område. Tillsammans tar vi en ledande position inom fastighetsautomation och BMS med en marknadsandel på 8-10 procent i Finland och Sverige.
Mats Johansson, vd och koncernchef för Assemblin