Imtech i Malmö genomför stort installationsuppdrag

Det stora affärs-, bostads- och kontorskomplexet Caroli City i gamla staden i Malmö byggs nu om. I samband med renoveringen byts alla vatten- och avloppsstammar ut i bostadsdelen. Sammanlagt berörs 640 lägenheter. Imtech VS-teknik har fått uppdraget att svara för stambytet.

Caroli City byggdes etappvis mellan 1969 och 1973 med både affärer, bostäder och kontor. Det nya köpcentret, som invigdes i september 1973, innehöll 55 butiker längs en inglasad gata i två våningsplan, och var den dittills största butiksgallerian i Malmö. Ovanpå gallerian byggdes lägenheter, som nu rustas upp av fastighetsägaren Akelius Fastigheter AB.

Ordersumman för Imtech uppgår till ca 10 miljoner kronor. Uppdraget löper under ett år och innefattar stambyten i hela huset. Arbetet har påbörjats och projektet avslutas i maj 2014. Entreprenadformen är totalentreprenad.

- Logistiken är den största utmaningen i projektet eftersom alla hyresgäster bor kvar under byggtiden, berättar Imtechs filialchef Tomas Olsson. I första hand ska vi koppla in de nya rören på befintliga blandare och porslin. Eventuellt kan det i ett senare skede även bli aktuellt med nya blandare och nytt porslin.

Mellan tre och fyra montörer kommer att vara sysselsatta med stambytet.

För mer information kontakta
Tomas Olsson, filialchef, Imtech VS-teknik, tel 010-475 14 10, e-post: Tomas.Olsson@imtech.se
Ann-Sofi Höijenstam, kommunikationschef, Imtech Nordic, tel 010-475 10 22,   e-post: ann-sofi.hoijenstam@imtech.se


Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar