ASTRAZENECA ANSÖKER OM UTVIDGAD INDIKATION FÖR SEROQUEL® VID MANODEPRESSIV SJUKDOM

Report this content

ASTRAZENECA ANSÖKER OM UTVIDGAD INDIKATION FÖR SEROQUEL® VID MANODEPRESSIV SJUKDOM AstraZeneca meddelade idag att en ansökan inlämnats till Food and Drug Administration (FDA) i USA om en utökning av de godkända indikationerna för Seroquel® (quietiapin) i samband med maniska skov vid bipolärt syndrom (manodepressiv sjukdom). Ansökan till FDA baseras på ett omfattande program med kliniska studier vid bipolärt syndrom, som AstraZeneca genomfört för att undersöka effekten och tolererbarheten hos Seroquel på detta viktiga terapiområde. Studierna har genomgående givit starka och positiva resultat, både med Seroquel som enda läkemedel och med Seroquel i kombination med andra läkemedel. Resultaten bekräftar att Seroquel är en utmärkt förstahandsbehandling. Den föreslagna nya indikationen förväntas ge en större marknad för Seroquel, som för närvarande är godkänt för behandling av schizofreni hos vuxna. Experterna bedömer att marknaden för behandling av manodepressiv sjukdom är värd flera miljarder dollar. Sjukdomen drabbar omkring 2,3 miljoner amerikaner i vuxen ålder, och räknas som den näst vanligaste allvarliga neuro-psykiatriska sjukdomen i världen. Hittills har över 4 miljoner människor runt om i världen behandlats med Seroquel. Seroquel är det snabbast växande atypiska antipsykotiska medlet på marknaden, med en global försäljning på årsbasis som nådde 1 miljard dollar under kvartal 3 2002. Fyra kliniska studier ingick i det aktuella programmet, som omfattade närmare 1800 patienter i 28 olika länder. Resultaten från en av studierna med kombinationsbehandling presenterades tidigare i år i Tyskland, vid den tredje European Stanley Foundation Conference in Bipolar Disorder. Resultaten från denna studie visade att Seroquel i kombination med ett standardläkemedel för utjämning av humörsvängningar (litium eller divalproex) ger en signifikant bättre dämpning av de maniska symtomen vid bipolärt syndrom än enbart de humörstabiliserande läkemedlen. Ett annat viktigt resultat var att Seroquel tolereras väl - vilket är en viktig faktor vid behandlingen av denna sjukdom. Resultaten från de återstående studierna som gäller behandling med enbart Seroquel kommer att läggas fram vid större psykiatriska symposier under 2003. 'Seroquel' är ett varumärke som tillhör AstraZeneca. Kontaktperson: Staffan Ternby, informationschef, tel 070 557 43 00 Bakgrund: Bipolärt syndrom, eller manodepressiv sjukdom, kännetecknas av återkommande cykler av depressiva och maniska tillstånd. · Bipolärt syndrom anses föreligga om maniska och depressiva skov pågår under en viss tid, mellan dagar och månader, med tydliga förändringar i en persons humör och beteende. Skoven kan pågå olika länge, mellan dagar och månader, och har vanligen en inledande fas när symtomen börjar märkas, en aktiv fas när symtomen är som starkast, och en återgångsfas när symtomen avklingar. Symtom som kan förekomma vid bipolärt syndrom är: Maniska symtom · Talträngdhet · Tankar som far från ämne till ämne · Impulsivt och/eller risktagande beteende · Minskat sömnbehov Depressiva symtom · Nedstämdhet · Minskat intresse för eller utbyte av alla, eller nästan alla, aktiviteter · Känsla av meningslöshet · Återkommande tankar på död/självmord · Förändringar i sömnmönster/aptit ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/02/20030102BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/02/20030102BIT00410/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar