• news.cision.com/
  • AstraZeneca/
  • AstraZenecas BioVentureHub och Mölnlycke inleder samarbete för att stödja kunskapsutbytet inom svensk life science-industri

AstraZenecas BioVentureHub och Mölnlycke inleder samarbete för att stödja kunskapsutbytet inom svensk life science-industri

Report this content

AstraZeneca meddelar idag att företagets BioVentureHub har ingått ett nytt samarbete med Mölnlycke, ett globalt medicinteknikföretag med huvudkontor i Göteborg.

Samarbetet innebär att små och medelstora företag (SME) anslutna till AstraZenecas BioVentureHub kommer att erbjudas gratis konsultationer med Mölnlyckes experter för att utveckla produkter och lösningar med medicintekniska komponenter.

Samarbetet, som inte har några ekonomiska, juridiska eller kontraktsmässiga skyldigheter, syftar till att stödja kunskapsutbyte i svensk life science-industri, stärka innovationsmöjligheter för framtida, integrerade drug-device produkter samt stimulera tillväxt av små och medelstora företag. Samarbetet med Mölnlycke följer ett liknande samarbete mellan BioVentureHub och IBM Sweden som meddelades tidigare i år.

”Med ökad fokus på precisionsmedicin, patientcentricitet och förebyggande hälsovård måste vi tänka annorlunda när vi utformar lösningar för framtiden. Det är inte effektivt eller hållbart att utveckla läkemedel, enheter, diagnostik och digitala hälsolösningar oberoende av varandra. Som life science industri måste vi bygga nya strukturer för samverkan och tvärsektoriell innovation. Vårt spännande samarbete med Mölnlycke utvidgar den unika samverkansmiljön i hubben och erbjuder små och medelstora företag, samt forskningsgrupper, ovärderlig tillgång till Mölnlyckes medicintekniska kompetens och kunskap,” säger Magnus Björsne, VD, AstraZeneca BioVentureHub.

”Vi har redan ett FoU-laboratorium i BioVentureHub, och har genom det sett från nära håll den viktiga rollen som BioVentureHub spelar för att driva tillväxten i det svenska life science-ekosystemet. Genom att dela kunskaper och lärdomar får vi en unik möjlighet att bidra till att ytterligare stärka life science-industrin samt hjälpa små och medelstora företag på vägen till tillväxt inom hälso- och sjukvården,” säger Barry McBride, Executive Vice President, R&D vid Mölnlycke.

Som en del av samarbetet kommer BioVentureHub och Mölnlycke, tillsammans med Devicia AB, att vara värd för ett gratis webinar: “Successfully navigating MDR transition journeys” för små och medelstora företag, den 23 september 2020.

Om Mölnlycke

Mölnlycke är ett världsledande medicintekniskt företag vars mål är att förbättra sjukvården genom att erbjuda produkter och lösningar som möjliggör bästa möjliga behandlingsresultat. Vi utvecklar och tillverkar produkter och lösningar för innovativ sårbehandling från förebyggande till akut- och postoperativ behandling med såväl klinisk som hälsoekonomisk dokumenterad effekt. Mölnlycke tillverkar även engångsprodukter och kundanpassade kirurgiska set som förbättrar säkerheten och effektivitet i operationsrummet. Mölnlycke grundades 1849 och har cirka 7 800 anställda. Huvudkontor är i Göteborg och vi finns idag i mer än 100 länder över hela världen. Sedan 2007 är företaget en del av Investor AB som är en engagerad ägare av högkvalitativa globala företag och som grundades av familjen Wallenberg 1916. För mer information, besök www.molnlycke.com

Om AstraZenecas BioVentureHub

AstraZeneca startade BioVentureHub 2014 som ett öppet ekosystem för innovation och för att stärka konkurrenskraften och dynamiken i life science-industrin. Baserat på en innovativ offentlig-privat partnerskapsmodell ger BioVentureHub små och medelstora företag och akademiska grupper från Sverige och utomlands en unik möjlighet att samlokalisera med och utnyttja kraften från AstraZenecas forskare och faciliteter i världsklass, samt att samverka tät med varandra. Där finns idag 28 små och medelstora bolag, samt 1 akademisk grupp i BioVentureHub. För mer information, besök www.azbioventurehub.com

För mer information, vänligen kontakta:

Christina Malmberg Hägerstrand

Presschef AstraZeneca AB och Norden Baltikum
+ 46 8 552 53 106
christina.malmberghagerstrand@astrazeneca.com
 

Prenumerera