Atlas Copco investerar i ånga, expanderar hyresflottan

Report this content

2020 investerade Atlas Copco Rental i fler nya ångpannor och tillbehör för leverans under åren 2020 - 2021. 

Atlas Copco förvärvade under 2018 Location Thermique Service (LTS), ett franskt företag specialiserat på uthyrning av ångpannor. LTS blev en del av divisionen Atlas Copco Specialty Rental och med förvärvet kan Atlas Copco Rental tillhandahålla tillfälliga lösningar för både ånga, tryckluft, el och kväve.

Effektiv tillfällig ånga
Atlas Copcos ångpannor är energieffektiva och designade för hyresanvändning. De är enkla att transportera och installera. I hyresflottan finns för närvarande ångpannor med kapacitet från 1,3ton/timme upp till 16 ton/timme med ett brett utbud av olika tillbehör.

Atlas Copco Rental tillhandahåller tillfälliga ånglösningar i flera länder för både planerade projekt och nödsituationer.

Utveckling av hyresflottan
2020 investerade Atlas Copco Rental i fler nya ångpannor och tillbehör för leverans under åren 2020 - 2021. Utbyggnaden var ett beslut i rätt tid och drivs av ökad efterfrågan och att hålla jämna steg med servicekvaliteten.

Ångpannornas visuella utseende kommer också att uppdateras. Investeringen inkluderar inte nya modeller eller andra tekniska förändringar av pannorna.

För mer information:

Pelle Hamrèn
Country Manager (Sweden) - Atlas Copco Specialty Rental
+46 (0) 8-743 9860
pelle.hamren@atlascopco.com

www.atlascopcorental.se

Atlas Copco är världens ledande leverantör av hållbara produktionslösningar. Koncernen erbjuder sina kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och tryckluftsbehandlingssystem, byggmaskiner och gruvutrustning samt elverktyg och monteringssystem. Atlas Copcos produktutveckling och tjänster baseras på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873 och har sitt huvudkontor i Stockholm och är verksamt i mer än 180 länder. År 2019 hade Atlas Copco mer än 39 000 anställda och omsatte cirka 10 miljarder euro. Läs mer på https://www.atlascopcogroup.com. 

Atlas Copco Specialty Rental är en division i affärsområdet Atlas Copco Power Technique. Divisionen tjänar kunder i alla branscher runt om i världen genom att hyra tillfälliga lösningar för tryckluft, el, ånga och kväve. De speciella uthyrningstjänsterna omfattar flera produktgrupper. Huvudkontoret ligger i Belgien.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media