Atlas Copco årets mest hållbara företag

Stockholm den 26 oktober 2010: Atlas Copco har tilldelats Industrins Stora Hållbarhetspris för att ha satsat både på sociala frågor och på miljö.

Motiveringen till priset är att Atlas Copco lyckats bra inom två viktiga framtidsområden; miljö och socialt ansvar. Vad gäller miljö bidrar företaget till minskande utsläpp genom att utveckla utrustning och processer som minskar energiförbrukningen i industrin. På det sociala området har företaget sett till att många människor fått tillgång till rent dricksvatten.

”De är glädjande att våra många år av ansträngningar för att skapa hållbara lösningar uppmärksammas av industrin. Vi ser det som en naturlig del av vår affär att ständigt jobba för att minska miljöpåverkan från våra processer, produkter och tjänster och att göra dem mer energisnåla,” säger Annika Berglund, informationsdirektör på Atlas Copco.
”Vi är också glada över att vår medarbetardrivna organisation Vatten åt Alla prisades. Bristen på vatten i världen har fått ökat fokus och här behövs många fler hjälpinsatser.”

Förutom det stora hållbarhetspriset vann Atlas Copco även kategorin Årets Sociala Ansvarspris, bland annat för arbetet med distribution av rent dricksvatten till en miljon människor i utvecklingsländer. Atlas Copco, som nominerats i tre av de sex kategorierna, var också ett av de nominerade företagen i kategorin energieffektivitet för Gruppens banbrytande kompressorteknik.

Företaget fick ta emot Årets Stora Hållbarhetspris och Årets Sociala Ansvarspris under en ceremoni på Tekniska Mässan i Stockholm 20 oktober. Mer information om priset finns på http://www.industrinshallbarhetspris.se/

För ytterligare information kontakta:
Love Liman, tf Presschef
08 743 8060 eller 073 318 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor. Mer information finns på
www.atlascopco.com.

Taggar:

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar