Atlas Copco först med kompressorer certifierade för 100% energiåtervinning

Stockholm den 30 juni 2009: Atlas Copco introducerar idag Carbon Zero, en serie kompressorer utrustade med avancerade system för värmeåtervinning. Dessa kompressorer kan återanvända 100% av den tillförda elenergin för att värma upp vatten, vilket gör det möjligt att kraftigt minska energikostnaderna för ett antal industrier. Kompressorerna är de första i världen som av institutet TÜV fått certifierat att de har ”noll nettoenergiförbrukning” under specifika driftsförhållanden.

Det är mycket viktigt med energibesparingar i tryckluftsystem eftersom energiförbrukning vanligen står för mer än 80% av den totala kostnaden under en kompressors användning. Tryckluftsystem står i genomsnitt för omkring 10% av industrins elanvändning, men kan utgöra så mycket som 40% av en fabriks energikostnader. Med detta i åtanke har Atlas Copco under många år skapat innovativa lösningar för energieffektiv tryckluft. ”Vi är mycket glada att erbjuda våra kunder en tryckluftslösning som kan återvinna 100% av den använda energin,” säger Stephan Kuhn, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. ”Våra kunder står idag inför tuffa mål för att minska sina koldioxidutsläpp. Carbon Zero-kompressorn kommer att betyda mycket både för att skydda miljön och förbättra våra kunders lönsamhet.” De flesta industrier kan förstås dra nytta av varmvatten för att värma upp lokaler, i duschar med mera. Carbon Zero-kompressorerna kommer dock att ge den största besparingen för branscher som använder mycket varmvatten och ånga i sina processer, såsom mat- och drycktillverkare, pappers- och massaindustrin, kemiföretag och kraftverk. Detta innebär att man till och med i vissa fall helt kan bli av med en källa till koldioxidutsläpp i fabriker. Det välrenommerade tyska provningsinstitutet TÜV övervakade tidigare i år tester av Atlas Copcos serie oljefria skruvkompressorer ZR 55 – 750, med inbyggda energiåtervinningssystem. Testerna visade att under specifika driftsförhållanden kunde 100% av den energi som användes återvinnas för att värma upp vatten. För ytterligare teknisk information, se en separat pressrelease och mer information som återfinns på http://www.carbonzerocompressors.com. Den nya certifieringen är en milstolpe bland Atlas Copcos många innovativa produkter genom åren. Tidigare exempel inkluderar VSD-kompressorn (Variable Speed Drive), som har hjälpt kunder minska sin energiförbrukning i nästan två årtionden. Bland senare lanseringar syns Fuel Expert, som gör dieseldrivna portabla kompressorer mer effektiva, samt eftermarknadsprodukter som AirScan™ och AirOptimizer™, vilka används för att effektivisera tryckluftssystem. Mer information om denna utveckling finns på http://www.atlascopco.com/becausewecare. ”Energieffektivitet har legat i centrum för vår produktutveckling under många år,” säger Stephan Kuhn. ”Det globala behovet av att minska på koldioxidutsläpp visar att vi har varit, och är, på rätt väg.”

Taggar:

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar