Atlas Copco förvärvar brittiskt bergborrningsföretag

Stockholm den 1 september 2010: Atlas Copco Construction & Mining Ltd, Storbritannien, har förvärvat H & F Drilling Supplies Ltd, en fristående lokal tillverkare och distributör av borrutrustning i Storbritannien.

H & F Drilling Supplies erbjuder lösningar till bergborrningsentreprenörer och slutkunder. De är specialiserade på infordrings- och pålningsapplikationer och säljer samtliga komponenter till borrsträngen.

"H & F Drilling Supplies är ett bra tillskott till Atlas Copco-gruppen. Förvärvet ger möjlighet att skapa ett kompetenscenter för att utveckla försäljningen av bergborrningsprodukter med stora diametrar och pålningsapplikationer i Storbritannien och i övriga Europa,” säger Björn Rosengren, affärsområdeschef för Atlas Copco Anläggnings- och gruvteknik.

H & F Drilling Supplies grundades 1986 i Stirling, Skottland, och är idag en av Atlas Copcos distributörer i Storbritannien. Det förvärvade bolaget har 20 anställda och under 2009 var intäkterna cirka MGBP 5.1 (MSEK 59). Bolaget blir ett helägt dotterbolag till Atlas Copco Construction & Mining Ltd och kommer att ingå i affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik. Parterna har enats om att inte offentliggöra köpeskillingen.

För ytterligare information kontakta:
Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik
+46 (0)70 417 8502
Love Liman, tf Presschef
08 743 8060 eller 073 318 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor. Mer information finns på
www.atlascopco.com.

Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik utvecklar, tillverkar, marknadsför och utför service på bergborrverktyg, entreprenad och demoleringsutrustning, bergborriggar och utrustningar. Man utvecklar för ökad produktivitet inom bergbrytning under och ovan jord, undersökningsborrning, bergförstärkning, brunnsborrning, olje- och gasborrning, samt packnings- och beläggningsutrustning för väg- och anläggningsarbeten globalt. Affärsområdet har sin huvudsakliga produktutvecklingsenhet och de viktigaste tillverkningsenheterna i Sverige och i USA. Mer information finns på  www.atlascopco.com.

Taggar:

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar