Atlas Copco har förvärvat en tysk distributör av vakuumutrustning och servicelösningar

Report this content

Nacka, den 19 oktober 2021: Atlas Copco har förvärvat Eugen Theis GmbH. Företaget är verksamt på den tyska marknaden och distribuerar vakuumutrustning och servicelösningar.

Eugen Theis har sin bas i Werther i Tyskland och har fyra anställda.

Förvärvet kommer att stärka vår närvaro inom vakuumprodukter och lösningar på den tyska marknaden”, säger Geert Follens, affärsområdeschef Vakuumteknik. ”Eugen Theis är ett respekterat företag med lång erfarenhet inom konsultverksamhet och tillhandahållande av vakuumutrustning och lösningar, speciellt inom matindustrin”.
 

Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte. 

Den förvärvade verksamheten kommer att bli en del av del av divisionen Industrial Vacuum inom affärsområdet Vakuumteknik.

För mer information kontakta:
Daniel Althoff, Chef Investerarrelationer
076 899 9597 
ir@atlascopco.com

Sara Liljedal, Presschef
072 144 1038
media@atlascopco.com

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2020 hade Atlas Copco en omsättning på 100 miljarder kronor och cirka 40 000 medarbetare vid årets slut. Mer information finns på www.atlascopcogroup.com