Atlas Copco lanserar XAT/VS 238-288 kompressorer som är 27 % mindre och 10 % energieffektivare

Atlas Copco har lanserat nya versioner av sina XAVS 238 och XATS 288 portabla kompressorer som kräver 27 procent mindre utrymme. Den unika storleken för kompressorer med en axel på 238-288 l/s som dessutom är 20 procent lättare ger användarna perfekt flexibilitet för både transport och användning på plats. Båda modellerna har Atlas Copcos senaste skruvelement i kombination med en ny motor som bidrar till 10 procent lägre energiförbrukning.

Dessutom har båda det banbrytande PACE-systemet (Pressure Adjusted through Cognitive Electronics) för styrning, som utökar användningsintervallet för en enda kompressor från 7 upp till 14 bar. Den ökade mångsidigheten förbättrar utnyttjandegraden för uthyrningsföretagen.

”Oavsett om det gäller applikationer med sandblästring eller sprutbetong gör den mindre storleken och vikten att XATS 288 och XAVS 238 erbjuder många fördelar för våra kunder”, säger Hendrik Timmermans, Vice-President Marketing för Atlas Copcos Portable Air-division. ”Den totala ägandekostnaden minskar ytterligare genom att energieffektiviteten har förbättrats med 10 procent, enklare service och införandet av PACE-styrningssystemet.”

Enklare service

Serviceintervallet för oljebyte är förlängt till 1000 timmar eller en gång vartannat år.  Dessutom gör tryckkärlets enkla konstruktion att operatörerna kan byta oljeseparatorn inom en timme eftersom alla servicedelar är lätta att komma åt.  Färre servicetillfällen och längre livslängd för förbrukningsvaror minskar den totala driftkostnaden.

Öka utnyttjandegraden

Atlas Copco inför sitt PACE-system (Pressure Adjusted through Cognitive Electronics) för styrning även för kompressorserien XAT/VS 238-288.  Med PACE täcker en enda kompressor flödesbehov på upp till 16,6 m3/min och tryckintervall från 7 till 14 bar.  Det har stor betydelse för utnyttjandet av maskinparken och investeringen i den, samtidigt som det ökade flödet ger bättre effektivitet.

PACE-systemet finns inne i Atlas Copcos styrenhet X2003 med ett intuitivt användargränssnitt med färg-LCD-skärm. Operatören kan enkelt ändra tryckinställningen i steg om 0,1 bar med bara tre enkla steg. Systemet håller reda på kompressorutnyttjandet och påminner om planerade servicetillfällen. X2003 ger kompressorn god miljöbeständighet genom sitt IP65-klassade damm- och vattenskydd.

Konstruktionen klarar de tuffaste arbetsförhållanden

Omfattande testning på laboratoriet och i fält har gett resultat: XAT/VS 238-288 erbjuder prestanda som är bäst i klassen, även under de tuffaste arbetsförhållanden. Hela karossen täcks av ett treskiktssystem med korrosionsskyddsklass C3 som förhindrar korrosion och förbättrar livslängd och andrahandsvärde ännu mer.

Kompakt storlek, effektivitet, mångsidighet eller den enkla servicen: XA(T,V)S 238-288 ger bättre avkastning på investeringen hur man än ser på det.

För mer information, kontakta:
Fredrik Ålund, Sälj- och marknadschef, Atlas Copco Power Technique Nordic
Tel: +46 (0)72 233 97 93, E-post: fredrik.alund@atlascopco.com

Linda Ekwall, Marknadskommunikationschef, Atlas Copco Power Technique Nordic
Tel. 08 743 8316, e-post linda.ekwall@atlascopco.com 

 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi.  Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. 2017 hade Atlas Copco intäkter på BSEK 116 (BEUR 12) och ca 47 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopcogroup.com.

Power Technique
Great ideas accelerate innovation. Atlas Copco Power Technique omvandlar industriella idéer till ledande teknologi inom luft-, kraft- och flödeslösningar. Våra passionerade medarbetare, vårt expertkunnande och vår service erbjuder hållbart värde för industrier över hela världen.

Portable Air är en division inom Atlas Copcos affärsområde Power Technique. Divisionen konstruerar, tillverkar och säljer Portable Energy-divisionen ett brett urval av mobila och energieffektiva kompressorer, lätta handhållna rivningsverktyg och lösningar med fokus på industrin, bland annat högtrycksboosters och kvalitetsluftutrustning. Produkterna används inom många olika branscher, bland annat anläggning, gruvdrift, olja och gas samt uthyrning. Divisionens huvudkontor finns i Antwerpen i Belgien. Våra viktiga produktutvecklings- och tillverkningsanläggningar finns i Europa, Asien, Syd- och Nordamerika.

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Oavsett om det gäller applikationer med sandblästring eller sprutbetong gör den mindre storleken och vikten att XATS 288 och XAVS 238 erbjuder många fördelar för våra kunder Den totala ägandekostnaden minskar ytterligare genom att energieffektiviteten har förbättrats med 10 procent, enklare service och införandet av PACE-styrningssystemet.
Hendrik Timmermans, Vice-President Marketing för Atlas Copcos Portable Air-division