Atlas Copco publicerar årsredovisning för 2020

Report this content

Nacka den 11 mars 2021: Atlas Copco har idag publicerat årsredovisningen för 2020.

Det var ett år som förändrade vårt sätt att leva, arbeta och göra affärer och vår organisation ställdes inför helt nya utmaningar”, säger Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco. ”Vårt arbetssätt och våra flexibla team har gjort att vi har kunnat hantera utmaningarna och genom våra ansträngningar och vårt fokus kunde vi leverera ett solitt resultat trots marknadsförutsättningarna”.

Årsredovisningen kan laddas ned från Atlas Copcos webbplats:

http://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/.

Den tryckta versionen kommer att finnas tillgänglig i slutet av mars.  

För mer information kontakta:
Daniel Althoff, Chef Investerarrelationer
076 899 9597 

ir@atlascopco.com

Sofia Svingby, Chef hållbarhet
sofia.svingby@atlascopco.com

Sara Liljedal, Presschef
08 743 8060 eller 072 144 1038 

media@atlascopco.com

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars 2021 kl. 8.30.

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2020 hade Atlas Copco en omsättning på 100 miljarder kronor och cirka 40 000 medarbetare vid årets slut. Mer information finns på: www.atlascopcogroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar