Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet 2019 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Report this content

Orderingång och intäkter växte med solid lönsamhet

Föregående års siffror i denna rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges

  • Orderingången ökade 16% till MSEK 27 102 (23 440), en organisk ökning med 6%
  • Intäkterna gick upp 13% till MSEK 26 676 (23 675), en organisk ökning med 4%
  • Rörelseresultat ökade 11% till MSEK 5 843 (5 263), inkluderat jämförelsestörande poster om MSEK -37 (-59)
    • Justerad rörelsemarginal var 22.0% (22.5)
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 5 778 (5 168)
  • Periodens resultat var MSEK 4 424 (3 899)
  • Vinst per aktie före utspädning var SEK 3.64 (3.21)
  • Operativt kassaflöde på MSEK 4 643 (3 373)
  • Avkastning på sysselsatt kapital var 32% (32)

Marknadsutsikt på kort sikt

Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och service förväntas vara något lägre än nivån i tredje kvartalet.


Tidigare marknadsutsikt på kort sikt (publicerades den 15 juli 2019):
Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och service förväntas vara något lägre än nivån i andra kvartalet.

För mer information kontakta:
Daniel Althoff, Chef investerarrelationer
08 743 9597 eller 076 899 9597
ir@se.atlascopco.com

Sara Liljedal, Presschef
08 743 8060 eller 072 144 1038
media@se.atlascopco.com

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2019 kl. 12.00.

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. 

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder och omkring 37 000 medarbetare. Under 2018 uppgick omsättningen till 95 miljarder SEK. Mer information finns på www.atlascopcogroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar