Atlas Copco samarbetar med SAAB och Combitech kring säker gruvdigitalisering

Atlas Copco har undertecknat en avsiktsförklaring med försvars- och säkerhetsföretaget Saab och dess dotterbolag teknikkonsultbolaget Combitech. Samarbetet går hand i hand med Atlas Copcos offensiva satsning på säker digitaliserad gruvverksamhet. Samarbetet kommer att bygga på Atlas Copcos starka position och långa erfarenhet i gruvbranschen samt Combitechs breda kompetens från digitalisering av flyg, försvar och telekom.


Bild: Atlas Copcos Scooptram ST7 Battery 

Att effektivisera arbetet i gruvor innebär inte bara stora kostnadsbesparingar och produktivitetsökning, utan även ökad säkerhet för Atlas Copcos kunder. För att stärka och påskynda arbetet har Atlas Copco valt att inleda ett samarbete med Saab och Combitech där en avsiktsförklaring om ett fördjupat samarbete har undertecknats.

Det nya samarbetet omfattar bland annat den autonoma gruvans kontrollrum, cyber security och ekosystem-lösningar. Samarbetet kommer bland annat att bygga på tekniska plattformar från Saab och på de arbetssätt och erfarenheter som Combitech har med sig från digitaliseringen av stridsflygplanet Gripen E som möjliggjort halverad utvecklingstid och radikalt minskade kostnader.

"Det här samarbetet går helt i linje med vår bild av framtidens digitala gruva” säger Helena Hedblom, chef för Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik.

"Många av våra kunder har redan påbörjat sin digitaliseringsresa och fler är på väg. Vi vill stödja våra kunder på vägen och tillgodose deras ökade behov av cyber security och integrerade lösningar. För att korta ned ledtiden väljer vi att knyta till oss de bästa i branschen. Vi ser en stor potential i att kombinera vårt företags produkter och erfarenhet med Combitechs teknologier”, avslutar Hedblom.

"Att bli utvald som digitaliseringspartner till ett världsledande svenskt industriföretag känns som ett erkännande", säger Lars Ydreskog, vice vd och ansvarig för digitalisering på Combitech. ”Det visar att våra unika erfarenheter från digitaliseringen av stridsflygplanet Gripen E, i kombination med att vara en av de största inom Cyber Security, är mycket attraktivt för global industri. Samarbetet med Atlas Copco är ett viktigt steg i vår ambition till att bli en kunskapshub för digitalisering inom svensk industri” avslutar Ydreskog.

Det här samarbetet är ytterligare ett exempel på Atlas Copcos ökade fokus på en säker digitalisering av gruvverksamhet. Tidigare i år förvärvade Atlas Copco en del i Mobilaris MCE, en verksamhet vars mjukvarulösningar erbjuder en helhetsbild av gruvverksamheten, positionering i realtid och statusinformation om fordon, utrustning och personal.

 

-

Från april 2018 delas Atlas Copco upp i två bolag och börsnoteras individuellt på Stockholmsbörsen. Anledningen till delningen är för att säkerställa att bolagen ska kunna erbjuda de mest träffsäkra och lösningarna till respektive marknad. Den delen som verkar inom gruv- och anläggningssektorn kommer från 2018 att heta Epiroc. 

För mer info, kontakta:

Hanna Knutsson, Marknadskommunikationschef,
 
Atlas Copco gruv- och bergbrytning

hanna.knutsson@se.atlascopco.com

 

Malin Arnbom, Kommunikatör,
Atlas Copco gruv- och bergbrytning

malin.arnbom@se.atlascopco.com

 

Atlas Copco Mining and Rock Excavation Technique Sweden, ansvarar för försäljning och service av Atlas Copcos gruv- bergbrytningsutrustningar i Sverige, Danmark och Grönland. Läs mer på vår hemsida www.atlascopco.se

Taggar:

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Atlas Copco samarbetar med SAAB och Combitech kring säker gruvdigitalisering
Twittra det här

Citat

Det här samarbetet går helt i linje med vår bild av framtidens digitala gruva
Helena Hedblom, chef för Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik.
Att bli utvald som digitaliseringspartner till ett världsledande svenskt industriföretag känns som ett erkännande
Lars Ydreskog, vice vd och ansvarig för digitalisering på Combitech