Atlas Copco upprepar succén med roadshowen Smart Connected Assembly

Förra året var det premiär för Atlas Copcos roadshow ”Smart Connected Assembly”. På vägarna runt om i Europa, och även Sverige, rullade Atlas Copcos specialinredda lastbil för att visa på möjligheterna och fördelarna med monteringsmiljöer i smarta fabriker utformade enligt principerna för Industri 4.0. Den fjärde industrirevolutionen är en vanlig beteckning för Industri 4.0. För många svenska företag är det också en revolutionerande förändring som idag sker av hela monteringsprocesser men också mer avgränsade monteringsapplikationer.

Besökarna kan stiga in i den smarta fabrikens monteringsmiljöer

När Atlas Copco sammanfattade förra årets roadshow stod det klart att det var en succé och att intresset för ”Smart Connected Assembly” var ännu större än förväntat. De många besökarna på plats där lastbilen gjorde uppehåll visade också att det finns ett stort informationsbehov inom industrin. Många ville veta mer om hur man rent praktiskt går till väga för att ta steget från en traditionell monteringsmiljö till en smart och uppkopplad monteringsprocess. Nyfikenheten var också stor när det gäller hur olika monteringsapplikationer kan utformas.

Lastbilen har en virtuell tour där besökarna kan följa med in i framtidens monteringsmiljöer och upptäcka möjligheterna med de monteringslösningar som Atlas Copco utvecklat som stöd för Industri 4.0. Möjligheten att ta på sig Virtual Reality-glasögon och testa olika applikationer var ett mycket uppskattat inslag av roadshowen. Det stora intresset gör nu att Atlas Copco upprepar succén och att roadshowen rullar ut på vägarna igen i augusti.

”Att roadshowen blev så uppskattad är givetvis väldigt roligt och vi är glada att vi kan genomföra den även 2018. Gensvaret från industrin visar också att den fyller ett viktigt behov. De stora förändringar som nu sker när den fjärde industrirevolutionen tar fart är positiva. Samtidigt är det viktigt att industrin följer med i den tekniska utvecklingen och upptäcker alla nya möjligheter. Det är också därför vi gör satsningen på en roadshow med en Industri 4.0 inspirerad Smart Connected Assembly-lastbil. Lastbilen är en mötesplats där vi tillsammans med industrin kan diskutera och titta på lösningar för dagsaktuella och framtida utmaningar med koppling till monteringskvalitet, kostnader, flexibilitet och ergonomi”, säger Oskar Sörensson, General Manager, på Atlas Copco Industrial Technique AB.

Smart Connected Assembly

Smarta och uppkopplade monteringsverktyg och system gör det möjligt att optimera produktionstiden, öka produktiviteten, eliminera kvalitetsbrister, sänka kostnaderna för produktutveckling och lansering av nya produkter, genomföra energibesparingar och minska miljöpåverkan. Atlas Copco har sammanfattat de stora fördelarna och vinsterna med Industri 4.0 inspirerade monteringsmiljöer i ”De sex värdepelarna”. Det är ett ramverk utformat som ett leankoncept och där målsättningen bl a är att visa hur företag kan anpassa en verksamhet till datadrivna och digitaliserade monteringsflöden.

I dessa miljöer kan åtdragningsdata som samlas in av monteringsverktygen enkelt kommuniceras till överordnade produktionssystem. Nya möjligheter öppnas till analys, återkoppling och uppföljning. I den smarta fabriken har man full kontroll på varje åtdragningsmoment. Operatörerna får effektiv vägledning och monteringsprocessen optimeras genom att risken för användning av fel komponenter eliminerats.

Programmet för Atlas Copcos roadshow ”Smart Connected Assembly” 2018:

Västra Frölunda, 27/8 – Atlas Copco

Skövde, 28/8 – Volvo Powertrain

Mjölby, 29/8 – Toyota Material Handling

Västerås, 30/8 – ABB

Södertälje, 31/8 – Scania

Länkar:

(video) https://youtu.be/E37zkpMSecM
(Roadshow-webbsida
) https://www.atlascopco.com/sv-se/itba/roadshow 


För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Bodén, Product Manager Critical Fastening, Atlas Copco Industrial Technique AB 
Tel. 070-543 95 79, niklas.boden@se.atlascopco.com 

Göran Dolfei, Team leader, Atlas Copco Industrial Technique AB,
Tel. 070-347 88 48,
goran.dolfei@se.atlascopco.com 

Wenche Dennerheim, Marketing Communications Manager, Atlas Copco Industrial Technique AB,
Tel. 072-713 83 07,
wenche.dennerheim@se.atlascopco.com

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Bodén, Product Manager Critical Fastening, Atlas Copco Industrial Technique AB 

Tel. 070-543 95 79, niklas.boden@se.atlascopco.com

Wenche Dennerheim, Marketing Communications Manager, Atlas Copco Industrial Technique AB,
Tel. 072-713 83 07, wenche.dennerheim@se.atlascopco.com 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopco.com.

Atlas Copcos affärsområde Industriteknik erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och verkstadsindustrierna, underhåll och fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Tyskland, USA, Storbritannien, Frankrike och Japan. www.atlascopco.se

Taggar:

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Citat

Att roadshowen blev så uppskattad är givetvis väldigt roligt och vi är glada att vi kan genomföra den även 2018. Gensvaret från industrin visar också att den fyller ett viktigt behov. De stora förändringar som nu sker när den fjärde industrirevolutionen tar fart är positiva. Samtidigt är det viktigt att industrin följer med i den tekniska utvecklingen och upptäcker alla nya möjligheter. Det är också därför vi gör satsningen på en roadshow med en Industri 4.0 inspirerad Smart Connected Assembly-lastbil. Lastbilen är en mötesplats där vi tillsammans med industrin kan diskutera och titta på lösningar för dagsaktuella och framtida utmaningar med koppling till monteringskvalitet, kostnader, flexibilitet och ergonomi.
Oskar Sörensson, General Manager, Atlas Copco Industrial Technique AB