Atlas Copcos kapitalmarknadsdag 2 december 2008

Stockholm den 19 juni 2008: Atlas Copco anordnar sin årliga kapitalmarknadsdag den 2 december 2008 i Stockholm. Notera dagen redan nu i kalendern.

Stockholm den 19 juni 2008: Atlas Copco anordnar sin årliga kapitalmarknadsdag den 2 december 2008 i Stockholm. Notera dagen redan nu i kalendern.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering av Atlas Copco-gruppens strategi och utveckling och dess globala verksamheter. Kapitalmarknadsdagen hålls i Stockholm, där Atlas Copco har sitt huvudkontor.

Från Atlas Copco deltar Gunnar Brock, VD och koncernchef, Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör, Ronnie Leten, chef för affärsområdet Kompressorteknik, Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik samt Mats Rahmström, chef för affärsområdet Industriteknik.

Programmet börjar på morgonen och avslutas med en middag på kvällen. Instruktioner för anmälan och mer detaljerad information kommer att distribueras innan kapitalmarknadsdagen.

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar