• news.cision.com/
  • Atlas Copco/
  • Femfaldig kraft – De nya QAS 5-generatorerna har lägre bullernivå, utsläpp och total ägarkostnad, tar mindre plats och går snabbare att parallellkoppla

Femfaldig kraft – De nya QAS 5-generatorerna har lägre bullernivå, utsläpp och total ägarkostnad, tar mindre plats och går snabbare att parallellkoppla

Report this content

 

Atlas Copco har lanserat den femte generationen generatorer i sin flaggskeppsserie QAS. De nya QAS 5-modellerna är utvecklade för att klara dagens operativa utmaningar och erbjuder slutanvändare inom anläggning, evenemang och industri tystare drift, 20 procent mindre fotavtryck än jämförbara modeller på marknaden,

minskade utsläpp, snabbare bruksfärdig parallellkoppling, bättre bränsleekonomi, 24 timmars bränsleautonomi och lägre total ägandekostnad. Med andra ord hjälper QAS 5-serien kunderna utnyttja sin flotta bättre och få högre avkastning på investeringen.

 

QAS 5-serien har utvecklats för att ge generatoranvändare en smidig övergång under infasningen av EU:s fas V-utsläppskrav fram till 2019/20. De första fem modellerna i serien är nya versioner av QAS 80, 100, 120, 150 och 200. Alla har optimerade steg IIIA-motorer, stor bränsletank och integrerad motordriven VSD-kylfläkt (Variable Speed Drive). De egenskaperna i kombination med en integrerad VSD-motor ger användaren en genomsnittlig bränsleförbrukning som ligger fem procent under industrigenomsnittet för likvärdiga modeller.

Med QAS 5-serien kan kunderna känna sig trygga inför de nya EU-utsläppskraven: vi har nya modeller på gång för lansering under de kommande åren som har både större kapacitet och helt uppfyller steg V-kraven.

Adrian Ridge, vd för Atlas Copcos Power and Flow Division: ”I år firar vi 30 år som ledare och innovatörer inom mobila generatorer, och vi är stolta över att kunna fira det med lanseringen av vår QAS 5-serie. Den femte och senaste generationens QAS-generatorset är redan från början konstruerade för att tillgodose slutanvändarnas växande behov av hållbar produktivitet, ökad operativ flexibilitet och efterlevnad av miljö- och tillsynskrav.”

Toleransen för alltför höga bullernivåer från mobil energiutrustning blir allt mindre i stadsmiljöer och på industriarbetsplatser. Därför har bullernivån sänkts betydligt för QAS 5-generatorerna: de är i genomsnitt 5–8 dBA tystare än jämförbara generatorer.

Den nästan ljudlösa prestandan har sin grund i en kombination av tekniker, med bland annat en motordriven VSD-kylfläkt som anpassar kylflödet perfekt efter motorns behov. Tillsammans med förbättrad bullerdämpning med ljuddämpare och ljuddämpande skum kapas ljudnivån med upp till en femtedel beroende på applikationen och belastningsprofilen.

Som anpassning till platser där det är trångt om utrymmet, som byggplatser i stadsmiljö och vid evenemang, är QAS 5-generatorerna upp till 20 procent mindre än jämförbar portabel energiutrustning. Dessutom är generatorseten monterade på en basram med urtag för gaffeltruck som klarar fyra gånger enhetens vikt utan att deformeras. De egenskaperna gör generatorerna enklare att transportera och placera på arbetsplatsen, och ger därmed säkrare arbetsförhållanden.

Elström behövs ofta direkt. Därför är QAS 5-generatorerna färdiga för anslutning och konstruerade för att ge säker, snabb och flexibel strömförsörjning med ett minimum av krångel för operatören. De har upp till 8 uttag, kopplingspanel och högströmskontakter som tillval och kan vara i drift inom fem sekunder.

För operatörer som behöver skalbar strömförsörjning kan QAS 5-generatorerna dessutom parallellkopplas med varandra på mindre än en minut. Det ger optimalt energiutnyttjande och en hög nivå av redundans på plats.

Den snabba parallellkopplingen bygger på det innovativa PMS-systemet för krafthantering. Det ger stöd för en effektiv hantering av generatorerna när de körs parallellt genom att enheterna startas och stoppas beroende på ökad eller minskad belastning. På så sätt hålls belastningen på varje generator på en nivå som ger optimal bränsleförbrukning, och det finns inget behov av att köra generatorerna med låga belastningsnivåer som innebär risk för motorskada och kan förkorta utrustningens livslängd.

Med QAS 5-serien kan operatörerna förlita sig på lång bränsleautonomi eftersom alla modellerna har stora bränsletankar som klarar upp till fem skift utan tankning. Även stilleståndstiden för service har minskats genom ett robust bränslefiltreringssystem med vattenavskiljare. För extra säkerhet har enheterna dessutom en låsbar yttre påfyllningsöppning.

Atlas Copcos QAS 5-serie är inte bara framtidssäker, den utnyttjar dessutom fördelarna med avancerade digitala anslutningsfunktioner. Bland annat finns telematiksystemet FleetLink som tillval. Med det kan slutanvändarna se exakt var deras tillgångar finns och används, oavsett var i världen generatorerna befinner sig.

 

För mer information, kontakta:
Jörgen Berglund, Produktchef - generatorer och belysningsmaster
Atlas Copco Power Technique Nordic
+46 (0)8 743 97 84, jorgen.berglund@se.atlascopco.com

Mediaförfrågningar, kontakta:
Linda Ekwall, Marknadskommunikationschef
Atlas Copco Power Technique Nordic
Tel. 08 743 8316, e-post linda.ekwall@se.atlascopco.com

 

Atlas Copco är en är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi.  Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. 2017 hade Atlas Copco intäkter på BSEK 116 (BEUR 12) och ca 47 000 anställda. Läs mer på www.atlascopcogroup.com.

Power Technique är ett affärsområde som erbjuder luft-, kraft- och flödeslösningar med produkter som mobila kompressorer, pumpar, belysningsmaster och generatorer, tillsammans med olika kompletterande produkter. Power Technique erbjuder även specialuthyrning och tjänster via ett eget globalt nätverk. Med vägledning av en framsynt strategi för innovation erbjuder Power Technique hållbara produktivitetslösningar för många olika verksamheter, bland annat anläggning, tillverkning, olja och gas och prospekteringsborrning. Huvudkontoret för affärsområdet finns i Antwerpen i Belgien. Våra viktiga produktutvecklings- och tillverkningsanläggningar finns i Europa, Asien, Syd- och Nordamerika.

Power and Flow är en division inom Atlas Copcos affärsområde Power Technique. Divisionen konstruerar, tillverkar och säljer ett brett urval av mobila och energieffektiva generatorer, belysningsmaster och pumpar. Tillsammans med tillhörande tillbehör och anslutningslösningar. Produkterna används inom många olika branscher, bland annat anläggning, industri, gruvdrift och avvattning samt uthyrning. Divisionens huvudkontor finns i Zaragoza i Spanien. Våra viktiga produktutvecklings- och tillverkningsanläggningar finns i Europa, Asien, Syd- och Nordamerika.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

I år firar vi 30 år som ledare och innovatörer inom mobila generatorer, och vi är stolta över att kunna fira det med lanseringen av vår QAS 5-serie. Den femte och senaste generationens QAS-generatorset är redan från början konstruerade för att tillgodose slutanvändarnas växande behov av hållbar produktivitet, ökad operativ flexibilitet och efterlevnad av miljö- och tillsynskrav.
Adrian Ridge, vd för Atlas Copcos Power and Flow Division