Finansiell information från Atlas Copco under 2011

Stockholm den 22 november 2010: Nästa år publicerar Atlas Copco-gruppen finansiell information följande datum:

2011
2 februari
Bokslutskommuniké 2010
Q4 – fjärde kvartalets resultat 2010

20 april
Årsstämma
Q1 – första kvartalets resultat 2011

18 juli
Q2 – andra kvartalets resultat 2011

21 oktober
Q3 – tredje kvartalets resultat 2011

2012
31 januari
Bokslutskommuniké 2011
Q4 – fjärde kvartalets resultat 2011

För ytterligare information kontakta:
Ingrid Andvaller, Chef investerarrelationer
08 743 8290 eller 070 497 8290
Love Liman, tf Presschef
08 743 8060 eller 073 318 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.

Taggar:

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar