Fokus på Industri 4.0 när PST-Press kompletterar Atlas Copcos plattform med pressapplikationer

Inom många industrisegment ställs det allt högre krav på den utrustning som används för pressning och åtdragning. Behovet av ökad produktivitet, automatisering och lösningar för smarta fabriker enligt Industri 4.0 är några faktorer som driver på den tekniska utvecklingen. Genom lanseringen av PST-Press har Atlas Copco lagt ytterligare en pusselbit till en komplett plattform för krävande press- och åtdragningsapplikationer. Den flexibla plattformen är unik på marknaden genom den enhetliga användningen av samma basverktyg och programvaror samt det stöd som ges för Industri 4.0.

Inom svensk och internationell industri ökar behoven av att transformera från traditionella lösningar som exempelvis hydraulpressar och luftdrivna pressar till mer moderna lösningar för press- och åtdragningsapplikationer. Utvecklingstempot inom många industrisegment är högt och kraven ökar på snabbare, mer lättinstallerade, kompaktare och totalintegrerade lösningar som stödjer Industri 4.0 och underlättar uppbyggnaden av smarta fabriker.

Gemensam plattform för flera applikationer
Atlas Copcos utveckling av en heltäckande plattform för pressning, åtdragning och friktionsmomentmätning har skett stegvis och med Industri 4.0 som primärt mål. Den fristående styrenheten Power MACS 4000 och QST åtdragningsspindlar och mutterdragare är välkända på marknaden. Det som gör plattformen komplett är PST-Press som är Atlas Copcos servopressystem för pressapplikationer från 20 kg till 10 ton.

PST-Press använder samma motor som QST och samma styrenhet, Power MACS 4000. Plattformen, där även datainsamlings- och processförbättringsprogrammen ToolsNet 4000 och ToolsTalk ingår, öppnar helt nya möjligheter till integrerade applikationslösningar och fördelarna är många.

-          Flexibiliteten och integrationsmöjligheterna öppnar helt nya möjligheter till kundanpassade applikationer som även omfattar hel- och halvautomatiska fixturerade lösningar. I och med lanseringen av PST-Press kan vi erbjuda många alternativ till industrier som behöver transformera från traditionella lösningar, till maskinbyggare som vill ligga i framkanten inom press- och åtdragningsapplikationer och även till våra kunder som redan idag använder Power MACS 4000, säger Niklas Bodén som är Product Manager Critical Fastening hos Atlas Copco Tools Nordic.

Hög noggrannhet, reducerade kostnader och kapade takttider
Atlas Copcos plattform kännetecknas av en fullständig enhetlighet mellan ingående komponenter vilket ger stora fördelar som t ex reducerade kostnader för installationer, programmering, reservdelshantering, underhåll och utbildning. Eftersom PST-Press är ett elektromekaniskt system som aktiveras först vid behov finns det också avsevärda energi- och miljöfördelar jämfört med hydrauliska och luftdrivna pressapplikationer. Niklas Bodén lyfter fram ytterligare fördelar.

-          Kraven på produktivitet, kapade takttider och kvalitet är idag höga inom exempelvis fordonsindustrin och hos deras underleverantörer. Med vår plattform kan vi tillgodose de kraven. Att PST och QST kan kommunicera med varandra i realtid och integreras så att två operationer utförs på ett monteringsställe är unikt för plattformen och ger mycket kompakta applikationer. Unikt är också de möjligheter programvarorna ger till mätning, kvalitetskontroll och även spårbarhet.

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Bodén, Product Manager Critical Fastening, Atlas Copco Tools Nordic AB 

Tel. 070-543 95 79, niklas.boden@se.atlascopco.com

Wenche Dennerheim, Marketing Communications Manager, Atlas Copco Tools Nordic AB,
Tel. 072-713 83 07, wenche.dennerheim@se.atlascopco.com 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopco.com.

Atlas Copcos affärsområde Industriteknik erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och verkstadsindustrierna, underhåll och fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Tyskland, USA, Storbritannien, Frankrike och Japan. www.atlascopco.se

Taggar:

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Kraven på produktivitet, kapade takttider och kvalitet är idag höga inom exempelvis fordonsindustrin och hos deras underleverantörer. Med vår plattform kan vi tillgodose de kraven. Att PST och QST kan kommunicera med varandra i realtid och integreras så att två operationer utförs på ett monteringsställe är unikt för plattformen och ger mycket kompakta applikationer. Unikt är också de möjligheter programvarorna ger till mätning, kvalitetskontroll och även spårbarhet.
Niklas Bodén, Product Manager Critical Fastening hos Atlas Copco Tools Nordic.