God lönsamhet i tuffa marknadsförhållanden

Nacka, den 16 juli 2020: Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco, kommenterar resultatet för det andra kvartalet 2020 som offentliggjordes idag.

Vi är stolta över vår förmåga att stå emot tuffa marknadsförhållanden,” säger Mats Rahmström. ”Trots de påtagliga effekterna på världsekonomin som den pågående COVID-19-pandemin har orsakat har vi behållit lönsamhet och kassaflöde på goda nivåer, något som möjliggör fortsatta investeringar för framtiden.” 

Efterfrågan på alla olika typer av utrustning, förutom för utrustning till halvledarindustrin, påverkades negativt av effekterna från COVID-19. I mindre utsträckning påverkade pandemin också serviceverksamheten negativt. Även här var halvledarindustrin ett undantag där en stark orderingång uppnåddes.

Orderingången under det andra kvartalet minskade till 22 401 (26 565) MSEK, en organisk minskning med 17%. Intäkterna nådde 24 102 (25 580) MSEK, en organisk minskning med 8%. Det rapporterade rörelseresultatet minskade 28% to 3 889 (5 379) MSEK.  Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, minskade 20% till 4 476 (5 622) MSEK, vilket motsvarar en marginal på 18.6% (22.0). Avkastning på sysselsatt kapital var 26% (33).

Vi odlar en kultur där alla uppmuntras att föra fram sina idéer”, säger Mats Rahmström. De senaste månaderna har vi fokuserat på att arbeta tillsammans för att lära oss mer, anpassa oss, och till och med accelerera viktiga initiativ. Vi har lyckats samarbeta mellan olika funktioner för att kunna stötta våra kunder och lokalsamhällen. Jag är imponerad och stolt över det engagemang jag har sett hos våra anställda.”

Framöver, trots att den globala ekonomiska utvecklingen är fortsatt osäker, förväntar sig Atlas Copco att den kortsiktiga efterfrågan på Gruppens produkter och service kommer att förbättras något jämfört med nivån i det andra kvartalet.

För mer information kontakta:
Daniel Althoff, Chef Investerarrelationer
08 743 9597 eller 076 899 9597 
ir@atlascopco.com

Sara Liljedal, Presschef
08 743 8060 eller 072 144 1038
media@atlascopco.com

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. 

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2019 hade Atlas Copco en omsättning på 104 miljarder kronor och cirka 39 000 medarbetare vid årets slut. Mer information finns på www.atlascopcogroup.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar