• news.cision.com/
  • Atlas Copco/
  • LKAB Mekaniska AB minskar sina energikostnader och sitt klimatavtryck med hjälp av energieffektiva lösningar för tryckluft och kvävgas från Atlas Copco

LKAB Mekaniska AB minskar sina energikostnader och sitt klimatavtryck med hjälp av energieffektiva lösningar för tryckluft och kvävgas från Atlas Copco

Report this content

Lossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) bryter 80 % av järnmalmen inom EU och är därmed Europas största järnmalmsproducent. Verksamheten i företagets gruvor står i princip aldrig stilla, något som ställer stora krav på anläggningar och processer inom både brytning och förädling. LKAB Mekaniska AB är ett av de många företag som jobbar för att säkerställa en säker och kontinuerlig drift i såväl gruvorna som i sovrings- och anrikningsverken. Med ny utrustning inom tryckluft och gas från Atlas Copco har LKAB sänkt sina energikostnader med 26.000 kWh/år och minskat sina koldioxidutsläpp med 22.000 kg/år.

Ett helägt dotterbolag med fokus på underhåll, tillverkning och konstruktion

LKAB Mekaniska AB är ett till LKAB helägt dotterbolag med fokus på stålkonstruktion och maskinbearbetning. Den viktigaste kunden och samarbetspartnern är LKAB, men även externa kunder inom framförallt gruv-, process- och tillverkningsindustrin efterfrågar företagets kompetens och produkter. Exempelvis erbjuder LKAB Mekaniska ett egenutvecklat och patenterat system för att minimera det slitage som vanligtvis uppkommer vid infästningar på slitplåtar. Företagets fokus ligger i huvudsak på underhåll och service av komponenter och hydraulik som ingår i de maskiner och verktyg som nyttjas i driften av LKAB:s gruvor och verk. Exempelvis måste de kylare, fläktar och lyftanordningar som används i pelletstillverkningen repareras med jämna mellanrum. Detsamma gäller olika typer av komponenter som finns i och används av de maskiner som nyttjas i gruvan, däribland pumpar, växellådor och skopor.

En stor del av personalen på LKAB Mekaniska arbetar även med tillverkning av de processkomponenter som byts ut. En övergripande strävan i LKAB-koncernen är att kompetensen ska finnas internt och en stor del av de axlar, ringar och bussningar som används tillverkas därför i den egna verkstaden. På konstruktionsavdelningen jobbar ett 10-tal personer med förbättring och utveckling av produkter som ökar driftsäkerheten och minskar driftkostnaderna inte bara inom LKAB, utan även hos andra kunder som använder sig av motsvarande teknologier. 

Med en GA37VSD+ FF sparar LKAB Mekaniska 26.000 kWh/år

En stor del av de maskiner som används i produktionen på LKAB Mekaniska är pneumatiska och tryckluften betraktas som hjärtat i tillverkningen. Det är därför viktigt att tillgången på tryckluft är stabil och energieffektiv. För att säkerställa en optimerad drift genomfördes i mars 2019 en så kallad AIRchitect-mätning, som syftar till att påvisa de besparingar som kan göras vid en uppgradering av maskinparken. Vid den tidpunkten nyttjades tre äldre oljesmorda maskiner av modellen GA30VSD. Mätningen visade att LKAB Mekaniska kunde spara 30 % (motsvarande 26.000 kWh/år) i energikostnader genom att ersätta de gamla maskinerna med en ny GA37VSD+ FF. Investeringen genomfördes och i samband med detta säkrades även redundansen eftersom den mest välbevarade av de äldre maskinerna sparades som reserv. 

Kvävgas on-site minskar koldioxidutsläppen (CO2) hos LKAB Mekaniska med nästan 22.000 kg/år

Egenproducerad kvävgas blir vanligare och vanligare och många företag väljer att avsluta sina abonnemang hos de stora gastillverkarna. Bakgrunden är att de allra flesta gaskonsumenter kan minska sina energikostnader och sitt miljöavtryck genom att investera i en egen kvävgasanläggning. Robert Nyberg, som har ansvar för tillverkning och verkstad på LKAB Mekaniska, var bekant med fördelarna med lokalt producerad kvävgas och tog kontakt med Ola Isaksson på ITSAB för att diskutera ett eventuellt inköp av en nitrogenanläggning. 

Vi har haft nära kontakt med ITSAB sedan 1990-talet och vi värdesätter särskilt deras kunskap och geografiska närhet. Vår verksamhet går och står med tryckluften och att ha en pålitlig samarbetspartner bara 500 meter från ytterdörren är en enorm tillgång. Det var givet att vi skulle fråga dem om möjligheterna till egenproducerad kvävgas, säger Robert Nyberg, Underhåll & Tillverkning LKAB Mekaniska AB.

Den för LKAB Mekaniska relevanta applikationen för kvävgas är laserskärning. I produktionen används två stora laserskärningsmaskiner som nyttjas för att skära ut olika typer av stålplåtar och andra detaljer på tillverkningsavdelningen. Den här typen av processer konsumerar stora volymer av nitrogen och att utvärdera besparingspotentialen var därför mycket intressant. Efter genomförda mätningar och analyser visade det sig att LKAB Mekaniska, genom att investera i en kvävgasgenerator NGP60+ från Atlas Copco, skulle kunna spara pengar kopplade till direkta kostnader för gastransporter och flaskpaket. Samtidigt skulle företagets koldioxidutsläpp minska med nästan 22.000 kg per år. Investeringen påvisade även en minskning av kväveoxid, koloxid, kolväte och partiklar på nästan 90 kilo per år totalt. Denna miljöbesparing var en mycket viktig del i investeringsbeslutet.

Ett praktiskt containerpaket förbättrade arbetsmiljön på fabriksgolvet

I samband med att maskinparken uppgraderades med ny utrustning från Atlas Copco analyserades arbetsmiljön på och omkring fabriksgolvet. Målet var bland annat att förbättra flera arbetsplatser med avseende på yta och ljudnivåer. En av de lösningar som bidragit till positiva resultat är en specialbyggd container som integrerats med befintlig fabrik. 

Idag har vi våra kompressorer och den utrustning som krävs för att generera och lagra kvävgas i en container som står på gården i direkt anslutning till fabriken. En jättebra och säker lösning som frigör golvyta och som minskar ljudnivån kring arbetsplatserna i fabriken, säger Jarl Uggla, Verkställande Direktör LKAB Mekaniska AB.

Idén till en containerlösning kom från ITSAB, som under de senaste 25 åren levererat kompletta containrar i olika storlekar till ett 15-tal kunder runtom i Norrbotten. En stor fördel med en container är att maskinerna placeras på ett sätt som gör att de är enkla att underhålla och reparera. Dessutom frigörs de utrymmen där maskinerna tidigare stod för andra ändamål, något som är värdefullt i fabriker där utrymmet är knappt. En mycket stor fördel är också att arbetsmiljön med avseende på ljud blir bättre jämfört med en lösning där kompressorer och generatorer befinner sig nära en eller flera fysiska arbetsplatser. 

En container kan specialbyggas för ändamålet. Den container som LKAB Mekaniska har är 60 centimeter högre än en standardcontainer och den är även förlängd med två meter för att kunna inrymma den tämligen högljudda pumpen till vattenskärningsmaskinen. Om behov finns kan hela lösningen enkelt flyttas med hjälp av en kranbil, säger Ola Isaksson, Delägare ITSAB.

Fjärrövervakning med SMARTLINK

För att driften i fabriken ska påverkas så lite som möjligt av störningar i försörjningen av tryckluft och kvävgas är både kompressorn och kvävgasgeneratorn uppkopplade mot Atlas Copcos system för fjärrövervakning, SMARTLINK. Via SMARTLINK får både kunden och ITSAB varningar och felmeddelanden som rör maskinerna.

Jag får information om att något är fel direkt till datorn och telefonen, men jag behöver inte göra någonting. Jag har vår tekniker från ITSAB hängande i luren ungefär samtidigt som larmet kommer och jag känner mig helt trygg med den service jag får av ITSAB, säger Robert Nyberg , Underhåll & Tillverkning LKAB Mekaniska AB.

För mer information, varmt välkommen att kontakta:

Alexandra Calgar
Marknadschef, Atlas Copco Compressor AB
0721-45 25 01
alexandra.calgar@atlascopco.com

Ola Isaksson
ITSAB
0920-281740
ola@itsabtryckluft.se

Atlas Copco Compressor AB är ett säljbolag inom Atlas Copco-gruppen, en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar sedan 1873. Vi ansvarar för marknadsföring och försäljning av innovativa och energieffektiva produkter och tjänster relaterade till tryckluft, vakuum och gas på den svenska marknaden.Vi strävar efter att vara den föredragna samarbetspartnern för kunder som behöver kompressorer, blåsmaskiner, vakuumpumpar, gasgeneratorer och service därav. Genom att lyssna på våra kunder och genom att dela idéer med kollegor runt om i världen stöder vi utvecklingen av nya innovativa produkter och tjänster som ger affärskritiska fördelar inom de applikationer vi servar. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder och omkring 39 000 medarbetare. Under 2019 uppgick omsättningen till 104 miljarder SEK. Läs mer på atlascopcogroup.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Idag har vi våra kompressorer och den utrustning som krävs för att generera och lagra kvävgas i en container som står på gården i direkt anslutning till fabriken. En jättebra och säker lösning som frigör golvyta och som minskar ljudnivån kring arbetsplatserna i fabriken.
Jarl Uggla , Verkställande Direktör LKAB Mekaniska AB