• news.cision.com/
  • Atlas Copco/
  • Nu finns inga ursäkter längre. Har du makt att påverka valet av kompressor, så är de eldrivna det bästa alternativet.

Nu finns inga ursäkter längre. Har du makt att påverka valet av kompressor, så är de eldrivna det bästa alternativet.

Report this content

Sedan starten för ett år sen, har Atlas Copco breddat och vidareutvecklat sitt sortimentet av E-Air, nämligen de eldrivna kompressorerna, och kan nu erbjuda ett helt komplett sortiment. Oavsett om behovet består av mindre kapacitet med fast lufttryck eller ett större projekt med krav på flexibelt och reglerbart lufttryck till lägre kostnad, så finns det i sortimentet. Att slippa buller, avgaser och hantering av diesel på arbetsplatserna ser alla operatörer som en stor fördel. För beställare och entreprenörsföretag handlar fördelarna mer om minskat klimatavtryck och bättre totalekonomi. Förutom eldriften utmärker sig här också den nya teknologin som möjliggör variabel hastighet, där företagen kan minska sin miljöpåverkan samtidigt som produkten blir mer mångsidig genom justerbart tryck och flöde.

Med E-Air kompressorernas nya robusta design som gör att de klara tuffa miljöer och arbetsförhållanden och smartare teknik, blir den eknonomiska totalkalkylen positiv.

- Vi har märkt att allt fler beställare börjar räkna på totalkostnaden för maskiner, vilket är helt sunt, säger produktchef Viktor Pihl och fortsätter: Det är ju summan av kostnaden för inköp, drift, service delat med livslängen som ger hela kalkylen. Att använda E-Air är en riktig ”win-win” för både totalekonomi och miljön!

Eldriften minskar både avgaser och utsläpp
Många beställare har en lång lista på miljökrav som ska uppfyllas vid upphandling och genomförande av projektet, vilket ställer stora krav på samtliga underentreprenörer. Här är elektriskt drivna kompressorer en perfekt lösning eftersom de ansluts till elnätet via en enkel plug-and-play anslutning och därmed inte kräver någon hantering av diesel alls. Frånvaron av diesel med partiklar och kväveoxider är inte bara relevant när det gäller de nya Steg V-dieselutsläppsbestämmelserna som många beställare nu är inriktade på. Även vid arbeten i bostadsområden och i slutna utrymmen så som tunnelbana, tunnlar eller gruvor, ger E-Air-serien också tillförlitligt flöde av tryckluft utan några skadliga partiklar och kväveoxider. Det minskar behovet av luftventilation i alla underjordiska applikationer och bidrar till en minskad driftskostnad jämfört med användning av dieselkompressorer. Väljer beställaren att dessutom föreskriva en nordisk energimix som har många förnyelsebara energikällor, så blir de lokala utsläppen noll och växthusgasen CO2 minskar dramatiskt.

- Med den mycket bättre miljöprofilen och det breda sortimentet kan E-Air användas av i stort sett alla, säger produktchef Viktor Pihl. I offentlig sektor och industrin där miljökraven är högt ställda, kommer nog de mobila eldrivna kompressorerna bli mycket populära, avslutar Viktor Pihl.

Mera tid för arbete och mindre avbrott för service
Med den nya eldriften har kompressorna fått en ny design med mindre antal komponenter i motorn vilket minskar behovet av service. Det innebär att både kostnaden och tiden för service minskar samt uttnyttjade graden av elkompressorn ökar. Vissa modeller av elkompressorer behöver t ex bara service en gång vart annat år. Elmotorn innebär att kompressorn blir mer kompakt och därmed smidigare att hantera, dessutom är det minskad risk för varma delar och de skador det kan medföra.  

Minskat buller på arbetsplatsen
Med elmotorerna i den nya E-Air-serien sker driften mycket tystare (så låg ljudnivå som 61 dB (A)), vilket bidrar till bättre arbetsmiljö för alla på arbetsplatsen och passar speciellt bra vid projekt inne i stadsmiljö.

Sortiment

Produkt Effekt (kW) Luftflöde (m³/min) Tryck (bar)
Variabel lufttryck (VSD*)
H185 26 5 –  1,2 5 - 12
H250 37 7 –  1,2 5 - 12
H450 75 13,2  –  9,7 5 - 13
V1100 208 31,2 – 22,7 5 - 14
Fast lufttryck
T400 75 11,3 10,3
T500 90 13,9 10,3
T900 160 25 10,3

* Variable Speed Drive

Atlas Copco Power Technique Nordic

Viktor Pihl
Produktchef
E-mail: viktor.pihl@atlascopco.com
Telefon: +46 76 697 5952


Fredrik Ålund
Försäljningschef
E-mail: fredrik.alund@atlascopco.com
Telefon: +46 72 233 9793

Great ideas accelerate innovation. Atlas Copco Power Technique omvandlar industriella idéer till ledande teknologi inom luft-, kraft- och flödeslösningar. Våra passionerade medarbetare, vårt expertkunnande och vår service erbjuder hållbart värde för industrier över hela världen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi har märkt att allt fler beställare börjar räkna på totalkostnaden för maskiner, vilket är helt sunt. Det är ju summan av kostnaden för inköp, drift, service delat med livslängen som ger hela kalkylen. Att använda E-Air är en riktig ”win-win” för både totalekonomi och miljön!
Viktor Pihl, produktchef
Med den mycket bättre miljöprofilen och det breda sortimentet kan E-Air användas av i stort sett alla. I offentlig sektor och industrin där miljökraven är högt ställda, kommer nog de mobila eldrivna kompressorerna bli mycket populära.
Viktor Pihl, produktchef