“Solid lönsamhet, svagare efterfrågan i vissa kundsegment”

Stockholm, den 19 oktober 2018: Mats Rahmström kommenterar Atlas Copcos resultat för det tredje kvartalet som har offentliggjorts idag. ”Vår lönsamhet är solid och vi fortsatte att växa vår serviceaffär inom alla affärsområden. Jämfört med tidigare höga nivåer har efterfrågan inom vissa kundsegment försvagats”.

”Det råder större osäkerhet i den globala ekonomin och det har påverkat vissa kunders investeringsbeslut”, säger Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco. ”Som väntat har halvledaraffären haft en negativ orderutveckling under kvartalet”.

Jämfört med föregående år ökade orderingången under tredje kvartalet 6% till 23 440 MSEK (22 062), en organisk nedgång om 1%. Intäkterna ökade med 13% till 23 675 MSEK (21 033), en organisk ökning om 6%. Rörelseresultatet ökade till 5 263 MSEK (5 002). Exkluderat jämförelsestörande poster var den justerade rörelsemarginalen 22,5% (22,2).

Vi fortsätter att introducera innovationer som hjälper våra kunder att erbjuda ännu bättre produkter och service som ökar deras produktivitet. Vi fokuserar på att utveckla produkter som sparar energi och på smartare, mer digitala servicelösningar”, säger Mats Rahmström.

En energieffektiv oljesmord kompressor och en serie generatorer som minskar utsläpp och säkerställer låg energiåtgång är exempel på innovativa produkter som lanserats under kvartalet. En ny styrenhet för monteringsapplikationer för att stötta Industri 4.0 och erbjuda snabb ombalansering har också lanserats.

”Vi offentliggjorde förvärvet av Brooks Automations kryotekniska verksamhet under kvartalet. Att hitta och förvärva bolag som förstärker vår innovationsförmåga och vår existerande verksamhet är en viktig del av vår tillväxtstrategi”, säger Mats Rahmström.

För mer information kontakta:
Daniel Althoff, Chef Investerarrelationer
08 743 9597 eller 076 899 9597 
ir@se.atlascopco.com

Sara Liljedal, Presschef
08 743 8060 eller 072 144 1038
media@se.atlascopco.com

Atlas Copco är världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och har en global räckvidd på över 180 länder. År 2017 hade Atlas Copco (exklusive Epiroc AB) en omsättning på 86 miljarder kronor och cirka 34 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopcogroup.com.

Taggar:

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar