Atle förvärvar 10 % av Addsystems AB

Atle förvärvar 10 % av Addsystems AB * Atle Ventures förvärvar 10 procent av mjukvaruföretaget Addsystems. Förvärvet sker genom en riktad nyemission om 5 MSEK * Addsystems utvecklar och marknadsför en webbaserad totallösning för verksamhetsutveckling med fokus på miljö, kvalitet och arbetsmiljö * Den 17 januari kommer bolagets produkt Add att lanseras. Kapitaltillskottet på totalt ca 8 MSEK skall huvudsakligen användas till en bred marknadslansering samt till en fortsatt uppbyggnad av sälj- och supportorganisationen Addsystems utvecklar och marknadsför en webbaserad totallösning för verksamhets-utveckling med fokus på miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Den primära marknaden för Addsystems består av företag och organisationer, främst i Sverige, övriga Skandinavien, Storbritannien och Tyskland, som driver ett systematiskt förändringsarbete inom områdena miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Med Addsystems produkt kan kunderna kraftigt reducera de kostnader och den tid som krävs för att få ett ISO-certifikat som bekräftelse på ett kvalitetssäkrat ledningssystem; en marknad som växer med 25 procent årligen. Stockholmsbaserade Addsystems grundades i februari 2000 av Fredrik Sundström och Stefan Nyberg, tidigare verksamma som konsulter inom miljöbranschen. Magnus Ramström, Investment Manager Atle Ventures: "Addsystems passar bra in i Atle Ventures investeringsinriktning. Bolaget har en mycket intressant produkt som vänder sig till en internationell marknad i stark tillväxt. Addsystems produkt löser ett behov hos företag och organisationer inom områden där IT-stödet idag ofta är både bristfälligt och ineffektivt." Fredrik Sundström, VD Addsystems: "Med Atle som ägarpartner får Addsystems ta del av deras många erfarenheter från att utveckla snabbt växande företag. Atles starka engagemang i bolaget kombinerat med stabilitet och ett brett internationellt nätverk, kommer att innebära ett viktigt stöd på vägen mot en marknadsledande position i Europa". Stockholm 2001-01-15 2 (2) Atle AB (publ) För ytterligare information vänligen kontakta: Magnus Ramström, Investment Manager Atle Ventures, telefon 08-506 101 66. Fredrik Sundström, VD Addsystems, telefon 08-783 33 03. www.atle.se www.addsystems.com Fakta Atle Atle är ett tillväxtföretag som inom fem år ska vara två till tre gånger så stort. Företaget arbetar med så kallade private equity investeringar. Det innebär att Atle investerar i onoterade bolag och aktivt arbetar med deras utveckling för att efter några år finna nya lämpliga hemvister för bolagen och därmed realisera värdetillväxten. Sedan 1993 har koncernens vinst stigit i jämn takt från 373 miljoner kronor till 1.025 miljoner kronor 1999. Affärstakten är hög; över 20 bolag i alla branscher förvärvas varje år och sedan starten 1992 har Atle investerat i cirka 200 företag och lämnat över 100. Avkastningen på dessa exits har uppgått till 50 procent per år. Atle är noterat på Stockholms Fondbörs A-lista och har cirka 17.000 aktieägare. Fakta Atle Ventures Atle Ventures är ett helägt dotterbolag till Atle Företagskapital, ett av investeringsbolagen som bildar Atle-koncernen. Atle Ventures gör investeringar inom IT/Teknologi i bolagens "start-up" faser och där den initiala investeringen i ett specifikt bolag uppgår till maximalt 5 MSEK. Atle Ventures har idag sex investeringar i bolag som befinner sig i tidiga skeden. Atle AB, som kommer att äga investeringarna till 100 procent, avser att genom Atle Ventures investera ytterligare 200 MSEK i ett 20-tal tillväxtbolag under 3-4 år. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/15/20010115BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/15/20010115BIT00370/bit0002.pdf

Dokument & länkar