Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 Erbjudande · Det brittiska private equity-bolaget 3i och Ratos, genom Woodrose Invest AB, erbjuder ("Erbjudandet") Atles aktieägare att avyttra samtliga aktier till ett pris av 153 kronor per aktie, med avdrag för den utdelning som erhålles kontant · Erbjudandet är villkorat bland annat av att Woodrose erhåller 90 procent av aktierna och av att Studsvik delas ut till aktieägarna i Atle · Innan utdelningen verkställs avser Atle att tillföra Studsvik 275 miljoner kronor, motsvarande 5 kronor per Atle-aktie · Styrelsen i Atle rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera erbjudandet · Erbjudandet presenteras närmare i separat presskommuniké Resultat · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 943 miljoner kronor (1.025) · Vinsten per aktie uppgick till 10,71 kronor (14,89) Utdelning Utdelningen föreslås bli; · dels 6,00 kronor per aktie kontant (6,00) · dels en utdelning av Atles aktier i Studsvik. Före utdelningen av dessa aktier avser Atle teckna en nyemission i Studsvik om 275 miljoner kronor. Tillsammans med Studsviks värde om 210,5 miljoner kronor i Atle AB motsvarar denna utdelning 485,5 miljoner kronor eller cirka 9 kronor per aktie. Förvärv och exits · 1.090 miljoner kronor har investerats i 62 bolag, varav 724 miljoner kronor i 29 nya förvärv · 31 exits har genomförts med ett totalt försäljningsvärde på 1.076 miljoner kronor · Exitresultatet uppgår till 415 miljoner kronor Viktigare affärer under 2000 Förvärv · 42 % av Flygbussarna Holding · 30 % i Proline · 90 % i Programmera, som i sin tur förvärvat ABI Consulting · 10 % i Pricerunner · 29 % i InfoCare · 6 % i Bolånebörsen · 25 % i Nordiska Balco · 69 % i Haendig som består av HDF-Bolagen, Markt & Co och Duri · 10 % i SUSAB · 7 % i Jaybis · 8 % i Nybron · 30 % i News Presslink · 28 % i Freshman Flimmer · 48 % i Dotcom Solutions (förvärvat i januari 2001) · 20 % i GIGA- gruppen Sammanslagningar · Arcorus (tidigare Hägglunds Drives och GS Hydro). Atles ägarandel 72 % · Benzler & Co och Jens S. Atles ägarandel 70 % · Trima och Ålö. Atles ägarandel 20 % · Alimak och Hek International. Atles ägarandel 100%, genomförs 2001 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00130/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00130/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Dokument & länkar