Försäljningen av Atles innehav i Digital Vision genomförd

Försäljningen av Atles innehav i Digital Vision genomförd * Exitvinst 11 Mkr Atle IT har sålt 1 040.670 aktier i Digital Vision, motsvarande cirka 19,5 procent av det totala antalet aktier och röster, till bolag ägt av Lars Taflin. Försäljningen ger en exitvinst om cirka 11 Mkr och motsvarar hela Atles återstående innehav i Digital Vision. Atle anser sig nu ha fullgjort sin ägarroll i Digital Vision och ser Lars Taflin - tidigare huvudägare i det då SBI-noterade Autodiagnos - som en fortsatt industriell och långsiktigt riktig ägare till företaget. Försäljningen ligger i linje med Atles affärsidé att efter fullgjord uppgift gå ur innehav. Digital Vison, är världsledande inom högteknologisk utrustning för digital bildbehandling för film, video och telekommunikation. Stockholm den 16 januari 2001 Atle AB (publ) För ytterligare information vänligen kontakta: Bengt Paulsson, styrelseordf. Atle Informationsteknologi, telefon 070-591 72 94 Lars Taflin, telefon 0709-355 496 Fakta Atle Atle är ett tillväxtföretag som inom fem år ska vara två till tre gånger så stort. Företaget arbetar med så kallade private equity investeringar. Det innebär att Atle investerar i onoterade bolag och aktivt arbetar med deras utveckling för att efter några år finna nya lämpliga hemvister för bolagen och därmed realisera värdetillväxten. Sedan 1993 har koncernens vinst stigit i jämn takt från 373 miljoner kronor till 1.025 miljoner kronor 1999. Affärstakten är hög; över 20 bolag i alla branscher förvärvas varje år och sedan starten 1992 har Atle investerat i cirka 200 företag och lämnat över 100. Avkastningen på dessa exits har uppgått till cirka 50 procent per år. Atle är noterat på Stockholms Fondbörs A-lista och har cirka 17.000 aktieägare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT00180/bit0002.pdf

Dokument & länkar