Bud på affärsområdena MapMedia och InfoStation

Bud på affärsområdena MapMedia och InfoStation Styrelsen för ATMG har mottagit ett erbjudande om förvärv av affärsområdena MapMedia och InfoStation. Erbjudandet är villkorat av en fördjupad due diligence. Processen beräknas ta ca 3 veckor. Budets nivå presenteras efter genomförd due diligence. Styrelsen genomför nu en jämförelse av erbjudandet med andra möjliga alternativ. Beslut i frågan kommer att fattas av en extra bolagsstämma. En kallelse till extra bolagsstämma publiceras tidigast under slutet av november. ATMG-aktien kommer att vara handelsstoppad under due diligence-arbetet, vilket beräknas pågå under ca 3 veckor. För mer information, vänligen kontakta: Christer Johansson, vd och koncernchef, ATMG Tel 031 758 89 00. Mobil 0707 55 63 36 Jan Ekström, styrelseordförande, ATMG Tel 031 16 85 04. Mobil 0705 59 67 19 Martin Juhos, informationsansvarig, ATMG Tel 031 758 89 06. Mobil 0705 19 44 69 ATMG - Artika Time Media Group ATMG är ett nordiskt medieföretag med särskilt fokus på besöksmedier och besöksindustrin. ATMG sysselsätter 135 medarbetare i tre länder och ca 12 000 kunder utnyttjar vårt medieutrymme varje år. ATMG-aktien är noterad på Aktietorget (ATMG B). Bland huvudägarna finns GP-koncernen, med en ägarandel om 3,6 procent. I ATMG ingår också det helägda dotterbolaget Netbook som är en internationellt erkänd leverantör av Internetbaserad bokningsteknologi. Mer information finns på www.atmg.se och www.netbook.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00210/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00210/bit0001.pdf

Om oss

ATMG är en ledande nordisk leverantör av besöksmedier och tjänster med fokus på turism- och besöksnäring. Verksamheten sysselsätter 125 medarbetare i tre länder. ATMG-aktien är noterad på Aktietorget (ATMG B).

Dokument & länkar