Information angående budet på ATMG:s medieverksamhet presenteras onsdag den 12:e december

Information angående budet på ATMG:s medieverksamhet presenteras onsdag den 12:e december Styrelsen för ATMG har tidigare informerat om ett erbjudande om förvärv av affärsområdena MapMedia och InfoStation. I samband med detta infördes ett handelsstopp av bolagets aktie. Fullständig information om erbjudandet kommer att presenteras under onsdagen den 12:e december. Handelsstoppet kommer att hävas när budet har offentliggjorts i sin helhet. För mer information, vänligen kontakta: Christer Johansson, vd och koncernchef, ATMG Tel 031 758 89 00. Mobil 0707 55 63 36 Martin Juhos, informationsansvarig, ATMG Tel 031 758 89 06. Mobil 0705 19 44 69 ATMG - Artika Time Media Group ATMG är ett nordiskt medieföretag med särskilt fokus på besöksmedier och besöksindustrin. ATMG sysselsätter 135 medarbetare i tre länder. Bland huvudägarna finns GP-koncernen, med en ägarandel om 3,6 procent. I ATMG ingår också det helägda dotterbolaget Netbook som är en internationellt erkänd leverantör av Internetbaserad bokningsteknologi. Mer information finns på www.atmg.se och www.netbook.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00680/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00680/bit0001.pdf

Om oss

ATMG är en ledande nordisk leverantör av besöksmedier och tjänster med fokus på turism- och besöksnäring. Verksamheten sysselsätter 125 medarbetare i tre länder. ATMG-aktien är noterad på Aktietorget (ATMG B).

Dokument & länkar