Informationstillfället för den pågående strukturaffären senareläggs

Informationstillfället för den pågående strukturaffären senareläggs Styrelsen för ATMG har tidigare informerat om en pågående strukturaffär. Affären skulle har presenterats i sin helhet idag den 12:e december. Då förhandlingarna med förvärvsparten fortfarande pågår senareläggs informationstillfället. Ny information kommer att offentliggöras inom ett par dagar. Handelsstoppet gäller tills vidare. För information, vänligen kontakta: Martin Juhos, informationsansvarig ATMG Tel 031 758 89 06, mobil 0705 19 44 69 Om ATMG ATMG är ett nordiskt medieföretag med särskilt fokus på besöksmedier och besöksindustrin. Verksamheten sysselsätter 135 medarbetare i Sverige, Norge och Finland. Bland produkterna finns Sveriges mest spridda besökskarta och snabbast växande nät av Internetstationer: Besökskartan® och InfoStationtm. I ATMG ingår också det helägda dotterbolaget Netbook som är en internationellt erkänd leverantör av Internetbaserad bokningsteknologi. Mer information finns på www.atmg.se och www.netbook.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT01510/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT01510/bit0001.pdf

Om oss

ATMG är en ledande nordisk leverantör av besöksmedier och tjänster med fokus på turism- och besöksnäring. Verksamheten sysselsätter 125 medarbetare i tre länder. ATMG-aktien är noterad på Aktietorget (ATMG B).

Dokument & länkar