Strukturaffär med Bure Equity säkrar fortsatt tillväxt för medieverksamheten

Strukturaffär med Bure Equity säkrar fortsatt tillväxt för medieverksamheten ATMG har tecknat avtal med Bure Equity avseende försäljning av affärsområdena MapMedia och InfoStation. Avsikten med affären är att lösa bolagets finansiella situation och säkra medieverksamhetens fortsatta tillväxt. Avtalet är villkorat ett godkännande på ATMG:s extra bolagsstämma. ATMG har idag en framskjuten position i Norden och ett internationellt gångbart koncept med goda förutsättningar för ytterligare expansion. Verksamheten har dock ett kapitalbehov uppgående till 90 - 110 Mkr för fortsatt expansion, lösen av stora lån, en tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av ATMG Kartforlaget samt en kursgaranti avseende förvärvet av Netbook. Affären löser ATMG:s finansiella situation och ger därmed förutsättningar för att ta tillvara på nuvarande marknadsposition. -Det är en stor förändring, men ett logiskt vägval. Vi visar en organisk tillväxt för de första 9 månaderna på ca 80 procent och det kräver en stabil finansiering. Genom affären tillförs det kapital som är nödvändigt för verksamheternas fortsatta utveckling. Vårt fortsatta ägande garanterar aktieägarna möjlighet att ta del av den värdetillväxt som Bure och dess nätverk förväntas ge, säger Jan Ekström, styrelseordförande i ATMG. Köpare är ett nybildat bolag som förvärvar MapMedia och InfoStation för 130 Mkr. Bures ägarandel i bolaget är 51%. Övriga ägare är ATMG, 20 %, ATMG:s koncernchef Christer Johansson, 24 % och GP-Ventures, 5 %. För att säkerställa att alla aktieägare behandlas lika genomförs en strukturaffär mellan ATMG och dess huvudägare Christer Johansson. Affären innebär att Christer Johansson minskar sitt ägande i ATMG till förmån för övriga aktieägare. Förslaget innebär att de berörda dotterbolagen samlas i ett nytt samägt bolag som övertar nuvarande bolagsnamn. Christer Johansson kommer att fortsätta som VD i det nya bolaget. Affären omfattar inte affärsområdet Netbook. ATMG:s fortsatta strategi presenteras på den kommande extra bolagsstämman. Fullständig information kommer att presenteras i informationsmaterialet inför den extra bolagsstämman. Tidplan ATMG kommer inom kort att kalla till en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 18 januari klockan 13.00. Handeln i ATMG:s aktie kommer att återupptas tisdagen den 18 december. Rekommendation Styrelsen för ATMG rekommenderar aktieägarna att godkänna affären. Styrelseledamöter med anknytning till affären eller Bure Equity har inte deltagit i beslutet. Ytterligare information Ytterligare information kommer att finnas tillgänglig senast en vecka innan den extra bolagsstämman. Materialet kan hämtas direkt på kontoret på Hängpilsgatan 7, 426 77 Västra Frölunda eller beställas via post. Det går även bra att beställa direkt per e-post, martin.juhos@atmg.se. För information, vänligen kontakta: Jan Ekström, styrelseordförande ATMG Mobil 0705 59 67 19 Martin Juhos, informationsansvarig ATMG Tel 031 758 89 06, mobil 0705 19 44 69 Om ATMG ATMG är ett nordiskt medieföretag med särskilt fokus på besöksmedier och besöksindustrin. Verksamheten sysselsätter 135 medarbetare i Sverige, Norge och Finland. Bland produkterna finns Sveriges mest spridda besökskarta och snabbast växande nät av Internetstationer: Besökskartan® och InfoStationtm. I ATMG ingår också det helägda dotterbolaget Netbook som är en internationellt erkänd leverantör av Internetbaserad bokningsteknologi. Mer information finns på www.atmg.se och www.netbook.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT01080/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT01080/bit0001.pdf

Om oss

ATMG är en ledande nordisk leverantör av besöksmedier och tjänster med fokus på turism- och besöksnäring. Verksamheten sysselsätter 125 medarbetare i tre länder. ATMG-aktien är noterad på Aktietorget (ATMG B).

Dokument & länkar