atNorth ansluter till SDIA

Report this content

 

atNorth, den nya co-locationaktören i Sverige med fokus på högkapacitetstjänster som öppnade sitt första svenska datacenter för en dryg månad sedan, ansluter sig nu till SDIA – The Swedish Data Center Association som syftar till att samla hela ekosystemet kring den växande datacenterbranschen i Sverige. Organisationen verkar för branschens utveckling genom att driva frågor kring hållbarhet, initiera forskning och skapa förutsättningar för branschen att växa.

 

– För oss är det viktigt att vara med och påverka branschens utveckling på den svenska marknaden. Vi har oerhört många viktiga branschgemensamma frågor att driva kring exempelvis hållbarhet men också kring hur vi gemensamt kan stötta den snabba digitaliseringen av samhället genom uppbyggnaden av en fungerande infrastruktur, säger Stefan Jofors-aTribe, nordisk försäljningschef för atNorth.

 

I SDIA samlas en rad svenska och internationella aktörer verksamma inom informationsteknologins ekosystem; alltifrån elleverantörer till leverantörer av datacenterinfrastruktur, tillsammans med ledande datacenteroperatörer, varav atNorth är den senaste i raden. Organisationen, som arbetar aktivt för att promota branschen, är öppen för alla aktörer på den svenska marknaden.

 

– Vi är väldigt glada att atNorth väljer att bli medlemmar i SDIA. Deras erfarenhet av, och engagemang för, våra frågor i kombination med kunskap från den internationella datacenterbranschen kommer att vara viktiga bidrag för vår verksamhet framåt, säger Fredrik Lindahl, Account Manager vid SDIA. De är också ett intressant exempel på den nya generationens datacenter, som är helt anpassade för dagens väldigt avancerade beräkningar och simulationer.

 

För mer information om SDIA, se www.sdia.se

 

 

 

Om atNorth

 

atNorth är ett ledande datacenterföretag som erbjuder hållbar och kostnadseffektiv högpresterande datorkraft. Bolaget driver tre datacenter på strategiska platser på Island och i Sverige med ett fjärde under uppbyggnad på norra Island.

Med hållbarhet som utgångspunkt arbetar atNorths datacenter på 100 % förnybara energiresurser och stödjer principerna för cirkulär ekonomi. Alla atNorths anläggningar är designade för optimal, energieffektivitet med intelligent klusterdrift för långsiktigt fungerande infrastrukturinstallationer. Företagets skräddarsydda lösningar gör det möjligt för organisationer att på ett effektivt sätt beräkna, simulera, träna och visualisera stora datamängder.

atNorth har sitt huvudkontor i Reykjavik, Island. Verksamheten grundades 2009 och förvärvades 2022 av Partners Group. För mer information, se  atNorth.com eller LinkedIn.

 

För mer information, kontakta:

Stefan Jofors-aTribe,

Nordisk försäljningschef

Tel:+ 46 (0)70-252 38 82

E-post: stefan.jofors@atnorth.com

 

 

 

 

Prenumerera