ATOS ORIGIN SÄLJER PA-KONSULT TILL BLUEGARDEN

Paris den 21 december 2004 – Atos Origin, ledande internationell leverantör av IT-tjänster, har tecknat avtal om att sälja PA-konsult, ett svenskt dotterbolag som arbetar med HRM (Human Resource Management) och lönerelaterade tjänster, till Bluegarden AS för 18 miljoner euro. Förvärvet är under normal prövning av berörda myndigheter och förväntas vara genomfört i slutet av januari 2005.

PA-konsult ingick som en del av Sema Group som Atos Origin förvärvade i januari 2004. PA-konsult är en ledande aktör på den svenska marknaden inom HRM och lönerelaterade lösningar. Företaget erbjuder egenutvecklade patenterade programvaror med tillhörande konsulttjänster, systemintegration, utbildning och servicebyråtjänster inom HRM och löneutbetalningar. Företaget förväntas generera intäkter uppgående till ca 11 miljoner euro under 2004 och har just över 90 anställda. Atos Origin kommer även fortsättningsvis äga betydande verksamhet i den nordiska regionen som levererar traditionella IT-tjänster med årliga intäkter överstigande 200 miljoner euro. PA-konsult säljs till Bluegarden AS för ca 18 miljoner euro. Summan kommer att betalas kontant vid affärens slutförande. Bluegarden AS är en av de ledande specialisterna på HRM-support i den Nordiska regionen och ägs av Ratos, ett börsnoterat svenskt private equity företag. Bernard Bourigeaud, Styrelseordförande och CEO i Atos Origin kommenterar affären: “Detta är ytterligare ett steg i vår strategi att avyttra icke kärnverksamhet som inte är en del av koncernens övergripande strategi att leverera IT-tjänster till främst multinationella kunder på en växande global marknad. Vi har stor respekt för Bluegardens position på den nordiska HRM-marknaden och önskar personalen på PA-konsult lycka till under Bluegardens ägarskap”. Om Atos Origin Atos Origin är en internationell leverantör av IT-tjänster. Verksamhetens mål är att omvandla kundens vision till resultat med hjälp av konsulttjänster, systemintegration och infrastrukturtjänster. Företaget har en årlig omsättning på över 5 miljarder euro och sysselsätter 45 000 medarbetare i 50 länder. Atos Origin är ”Worldwide IT-partner” för de Olympiska spelen och bland kunderna finns ABN AMRO, Akzo Nobel, Alstom, BNP Paribas, Ericsson, EDF, Euronext, Fiat, France Telecom, ING, KPN, Philips, Renault, Royal Bank of Scotland, Saudi Aramco, Schlumberger, Shell, Standard Chartered Bank,Telecom Italia, UK Department for Work and Pensions, Unilever, Vivendi Universal och Vodafone. Mer information finns på företagets hemsida: http://www.atosorigin.com Atos Origin är noterat på den franska börsen (Paris Euronext Premier Marché) under namnen Atos Origin, AtosEuronext, Atos Worldline, Atos Consulting. Presskontakt: Marie-Tatiana Collombert, Tel: +33 (0) 1 55 91 26 33, marie-tatiana.collombert@atosorigin.com Investerarkontakt: John White, Tel: +33 (0) 1 55 91 26 32, john.white@atosorigin.com

Om oss

Atos Origin är ett av världens ledande IT-tjänsteföretag. Vi är 50 000 medarbetare varav 1 500 verksamma i Norden. Vi finns i över 50 länder världen över med en stark förankring i Europa. Vår verksamhet består i huvudsak av Consulting, System Integration, Managed Operations inklusive outsourcing- och online tjänster.

Dokument & länkar