Förändringar i Atria Abp:s ledning

ATRIA ABP         BÖRSMEDDELANDE 29.7.2010 kl. 8.00          
Förändringar i Atria Abp:s ledning                       

Koncernledningen i Atria Abp genomgår följande förändringar. Juha Gröhn (LVM), 
verkställande direktör för Atria Finland Ab, övergår från och med den 1.9.2010 
till verkställande direktör för Atria Scandinavia AB. Han fortsätter som Atria 
Abp:s vice verkställande direktör och verkställande direktörens ställföreträdare
samt ansvarar för primärproduktionsverksamheten och köttinköp. Juha Gröhn har  
varit anställd i Atriakoncernens bolag sedan år 1990. Han har verkat som Atria 
Finland Ab:s verkställande direktör sedan år 2006 och som direktör för     
affärsområdet Atria Baltikum sedan år 2007. Atria Scandinavia AB:s nuvarande  
verkställande direktör Michael Forsmark byter arbetsgivare under september.   

Atria Abp:s verkställande direktör Matti Tikkakoski (ekon.) utnämns till vd för 
Atria Finland Ab från och med 1.9.2010. Matti Tikkakoski blev vd för Atria Abp 
år 2005 och han har en gedigen erfarenhet av den finska dagligvaruhandeln. Han 
fortsätter som vd för Atria Abp.                        

Atria Abp:s ekonomidirektör Tomas Back (EM) utnämns till direktör för      
affärsområdet Atria Baltikum från och med 1.9.2010. Han fortsätter också som  
ekonomidirektör för Atria Abp. Tomas Back anställdes som ekonomidirektör vid  
Atria år 2007 och före det hade han verkat i internationella uppgifter på    
ekonomi- och finansieringsavdelningen på Huhtamäki Oy sedan år 1990. Atria   
Estlands vd Rauno Väisänen rapporterar till Tomas Back.             

Från och med 1.9.2010 är direktörerna för Atria Abp:s affärsområden följande:  
- Atria Finland, Matti Tikkakoski                        
- Atria Scandinavia, Juha Gröhn                         
- Atria Ryssland, Juha Ruohola                         
- Atria Baltikum, Tomas Back                          

Avsikten med förändringarna är att öka Atrias marknadsandel och att stärka den 
internationella ledningskompetensen i Atrias funktioner. Atrias vision är att  
vara förstahandsvalet för konsumenter och kunder på marknaden för färsk mat i  
Östersjöområdet och de europeiska områdena i Ryssland. Målet för den närmaste  
framtiden är särskilt att förbättra lönsamheten för de internationella     
funktionerna och att stärka hela koncernens marknadsposition samt organisk   
tillväxt.                                    


ATRIA ABP                                    
Matti Tikkakoski                                
Verkställande direktör                             

Mer information lämnas av verkställande direktör Matti Tikkakoski, tfn +358   
50 2582.                                    

Presskonferens på Atria Abp:s kontor i Helsingfors (adress Bleckslagarvägen 23, 
06300 Helsingfors) 29.7.2010 med start kl. 9.30. Anmälningar tfn +358 400    
638 839/Hanne Kortesoja.                            

DISTRIBUTION                                  
Nasdaq OMX Helsinki Oy                             
De viktigaste massmedierna                           
www.atriagroup.com

Prenumerera