Maitosuomi går med i Atria-gruppens nötfoderverksamhet

Report this content

Osuuskunta Maitosuomi, Atria Suomi Oy Ab, osuuskunta Itikka, Lihakunta samt Andelslaget Österbottens Kött grundar ett nytt försäljningsbolag, Nautasuomi Oy, med inriktning på försäljning av nötfoder. Dessutom går Osuuskunta Maitosuomi in som delägare i de av köttandelslagen ägda nötfoderfabrikerna i Koskenkorva och Varkaus. Det nya bolaget kommer att tillhandahålla tjänster också i anslutning till Atrias nötköttanskaffning.  

Atria och dess huvudägare köttandelslagen bildar tillsammans med Osuuskunta Maitosuomi ett bolag som utvecklar nötfoder och vars ägare utgörs av finländska mjölk- och köttproducenter. Bolagets verksamhet strävar till att kombinera mjölk- och köttproducenternas kunskap och resurser för att därigenom skapa förutsättningar för en internationellt konkurrenskraftig mjölk- och nötköttsproduktion.  Samarbetets målsättning är även att säkerställa en kostnadseffektiv och högkvalitativ produktion av industriellt foder för mjölk- och nötköttsgårdar. Foderkostnaderna utgör en betydande del av gårdarnas produktionskostnader. Genom att satsa på en förbättrad produktivitet kan parterna med detta samarbete befrämja gårdarnas framgång genom att satsa på att öka produktiviteten. Det nya bolagets verksamhet strävar till att bli mjölk- och nötgårdarnas främsta samarbetspartner samt en föregångare inom branschen i Finland.  

För att nå dessa mål grundas ett nytt bolag, Nautasuomi Oy, som inleder sin verksamhet 1.4.2021. Nautasuomi Oy:s främsta uppgift är att fokusera på försäljning av nötfoder tillsammans med Osuuskunta Maitosuomis Valmabutiker.  Det nya bolaget kommer att tillhandahålla tjänster också till Atrias nötköttanskaffning. Bolaget är ett dotterbolag till Atria Suomi Oy och Atria äger 51 procent av företaget. 
Nautasuomi Oy:s verkställande direktör är A-Foders och A-Producenters vd Reijo Flink.   

A-Foders nötfoder tillverkas vid de av andelslaget Itikka, Lihakunta och andelslaget Österbottens Kött ägda foderfabrikerna i Koskenkorva och Varkaus. Osuuskunta Maitosuomi blir delägare i båda produktionsanläggningarna.  

– Både mjölk- och nötköttsproduktionen verkar på öppna marknader, och den internationella konkurrensen når även ner på gårdsnivå. Produktionsvolymerna av nötkött och mjölk bedöms minska under kommande år. Därför kommer betydelsen av ha en god kostnadskontroll att bli extremt viktig. Den nya ägarmodellen strävar till att skapa tillväxt och synergieffekter som återspeglas i prisbilden på gårdsnivå. En enhetlig ägar- och värdebas skapar goda förutsättningar för utveckling av samarbetet, konstaterar Reijo Flink, verkställande direktör för Nautasuomi Oy. 

– Osuuskunta Maitosuomi vill vara med i starkt inhemskt, producentägt foderföretag. En gemensam producentägarbas tillsammans med köttandelslagen skapar en stark grund för det nya bolaget. Nu har vi möjlighet att påverka foderkostnaderna och deras utveckling på lång sikt, säger Ilpo Lukkarinen, verkställande direktör för Osuuskunta Maitosuomi. 
 

Tilläggsinformation fås av  

  • Reijo Flink, verkställande direktör för A-Foder Ab, A-Producenter Ab, Nautasuomi Oy, tfn 040 510 6009 
  • Ilpo Lukkarinen, verkställande direktör för Osuuskunta Maitosuomi, tfn 050 384 0479.  

 
Vad är Osuuskunta Maitosuomi? 

Osuuskunta Maitosuomi är kooperativ för mjölkförvärvning och äger mer än 42% av Valios aktier och förvärvar ungefär hälften av Valios mjölkvolym. Osuuskunta Maitosuomi har mer än 2000 producenter, vilket är cirka 40% av alla mjölkproducenter i Finland. 
 

Inbjudan till presskonferens 2.3. kl. 15.00: Ett betydande projekt för att säkra den finländska primärproduktionen – ett samarbete för en lönsam livsmedelskedja 

Du är välkommen att delta i en presskonferens som arrangeras av Atria, där man kommer att informera om ett betydande projekt för att förbättra den finländska primärproduktionens lönsamhet. Vid presskonferensen presenteras ett samarbetsprojekt som lanseras av stora finländska aktörer inom livsmedelsindustrin. Projektets målsättning är att säkra den inhemska livsmedelsproduktionens framtid. 

Presskonferensen kommer att hållas som ett webbinar tisdag 2.3. kl 15:00. Frågor kan tillställas via chat-funktionen till presskonferensens talare. Presskonferensen är öppen för alla och du behöver inte registrera dig. 

Länk till presskonferensen: www.atria.fi/konserni/ajankohtaista

Välkommen! 

Prenumerera

Media

Media