Personval inom Atria Abp:s förvatning

ATRIA ABP      PRESSMEDDELANDE   DEN 25 JUNI, 2008 kl. 16.45      

PERSONVAL INOM ATRIA ABP:S FÖRVALTNING                     


Förvaltningsrådet för Atria Abp har på sitt konstituerande möte efter      
bolagsstämman omvalt styrelsemedlemmarna Matti Tikkakoski och Martti Selin,   
vilka båda stod i tur för avgång.                        

Ari Pirkola blev valt som förvaltningsrådets ordförande och styrelsens     
ordförande Martti Selin omvaldes.                        

Atria Abp:s styrelse har i sin helhet följande sammansättning: styrelsens    
ordförande Martti Selin, vice ordförande Timo Komulainen, styrelsemedlemmarna  
Tuomo Heikkilä, Runar Lillandt, Matti Tikkakoski och Ilkka Yliluoma.      


ATRIA ABP                                    

Matti Tikkakoski                                
Verkställande Direktör                             


DISTRIBUTION                                  
Helsingfors Börs                                
De viktigaste massmedierna                           
www.atria.fi

Prenumerera