• news.cision.com/
  • Attana/
  • 2 MSEK order från Linnéuniversitetet - köper sitt andra Attana Cell™ 200 instrument

2 MSEK order från Linnéuniversitetet - köper sitt andra Attana Cell™ 200 instrument

Report this content

Laboratoriet för bioorganisk och biofysikalisk kemi vid Linnéuniversitet i Kalmar under ledning av Prof. Ian Nicholls har beställt ett Attana Cell 200 instrument. Det är gruppens andra Attana Cell 200 instrument och de har sedan tidigare  även ett Attana A100 instrument. 

Ordervärdet är ca 2 MSEK och instrument beräknas att installeras och faktureras innan midsommar och därmed positivt påverka Attanas resultat i Q2 och kassaflödet i Q3. 

Ordern är ett resultat av en offentlig upphandling och ordern är därmed definitiv först efter att tiden för överklangan löpt ut.

"Vi har framgångsrikt använt Attana instrumenten så väl i vår forskning som inom undervisningen och i samband med ett nyligen beviljat EU-projekt kommer vårt behov öka ytterligare. Attanas teknik möjliggör att vi kan göra studier som annars inte vore möjliga och dessutom är Attanas tekniska och applikationssupport i absolut världsklass" säger Prof. Nicholls

Forskningen vid Laboratoriet för bioorganisk och biofysikalisk kemi omfattar följande områden:

  1. Design, framställning och utvärdering av syntetiska igenkänningssystem. Molekylavgjutning är en viktig del av vårt arbete inom detta område. Kunskapen används bland annat för utveckling av konstgjorda enzym och antikroppar för tillämpningar inom syntetisk organisk kemi, bioteknik och klinisk forskning.
  2. Grundläggande studier av molekylär igenkänning och termodynamisk karakterisering av ligand - receptorinteraktioner.
  3. Kombinatorisk kemi och -biologi som verktyg för att hitta nya igenkänningsystem.
  4. Studier av mikrobiologisk och biomakromolekylär stabilitet och viabilitet i kemiskt och fysikaliskt extrema miljöer.
  5. Bionanoteknik: molekylära motorer. Studier och användning av motorproteiners funktion på mikro- och nanonivå.
  6. Utveckling av spektroskopiska metoder för studier av konstgjorda och biologiska igenkänningssystem.

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den XXX 2019 kl. YYY CET

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar