Attana AB flyttar Q3-rapporten till fredagen den 29 november 2019

Report this content

Styrelsen i Attana AB har beslutat att flytta Q3-rapporten från den 19 november till den 29 november eftersom bolagets CFO Anders Ulrikson fått en planerad operation tidigarelagd.

Operationen är av rutinkaraktär, men då Anders fått möjligheten att få göra operationen tidigare än planerat bedömer styrelsen att det framför allt är bättre för Anders, men i det längre perspektivet också fördelaktigt för bolaget och därmed motiverat att skjuta fram rapportdatumet med 10 dagar. 

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 41020000

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november kl. 14.00 CET

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar